נתיבים פיננסיים – החזרי מס

ראיית חשבון והתרומה שלה להצלחה עסקית

בחירת איש המקצוע שיבצע וירכז עבור העסק את הנושא של ראיית חשבון, עשויה להשפיע על ההתנהלות של העסק ולתרום להגדלת הרווחיות והיציבות שלו. בין רואה החשבון לבין בעל העסק חייבים להתקיים יחסי אמון והבנה, ובעל העסק חייב לדעת כי רואה החשבון יעשה כל שביכולתו, במסגרת החוק, בכדי לסייע לעסק לצמוח. מה תפקידו של רואה החשבון בעסק? אילו סוגי עסקים חייבים רואה חשבון?

ראיית חשבון

רואי חשבון והתפקיד שלהם בהצלחה העסקית

תפקיד של רואה החשבון הוא לפקח על הפעילות החשבונאית בעסק, למנוע מבעלי העסק והעובדים בו לבצע פעולות חשבונאיות וכספיות אסורות ובאופן כללי, להיות המצפן החשבונאי של העסק. מנגד, רואה החשבון יכול להמליץ על ביצוע פעולות אחרות, שעשויות לתרום לעסק, להגדיל את הרווחים שלו ולייצב אותו. בנוסף, רואה החשבון בודק ומאשר את הדו"חות התקופתיים של העסק והדו"חות השנתיים שלו.

מניעת פעולות כספיות שגויות: בעל עסק מבין, בדרך כלל, היטב את תחום העיסוק שלו. עם זאת, הוא עלול לשגות בהבנה שלו את אופן הפעילות בכל הקשור לניהול החשבונות ורישום הפעולות החשבונאיות השונות בספרים. דוגמה לבעיה ברישום הפעולות בספרים הינה הוצאת חשבונית על עסקה באיחור רב, יחסית למה שהחוק מתיר. רואה חשבון טוב יעיר ללקוח בעניין זה, ויעשה הכל בכדי לסייע לו לשמור על פעילות חשבונאית תקינה בעסק. דוגמה נוספת של בעיה עשויה להיות זקיפת חשבון כל שהוא לחובת העסק, אף שברור שאין כל קשר בינו לבין הפעילות העסקית. רואה חשבון טוב יעשה ככל יכולתו למנוע מצבים כאלה, בין אם נוצרו במזיד ובין אם לא.

פעולות שעשויות לסייע לעסק: בעל עסק המנהל את העסק מהבית, יכול לזקוף חלק מהוצאות הבית לחובת העסק וליהנות מהטבות בגינן. בעלי עסקים רבים אינם מודעים לכך ואינם מבצעים פעולה שעשויה לסייע להם לייצב את העסק. רואה חשבון טוב יפנה את תשומת ליבו של בעל העסק לכל פעולה כזאת.

רישום נכון של הוצאות

רישום נכון של מהלך הפעילות העסקית נחוץ הן על מנת לקבוע הלכה למעשה את גובה הרווח או ההפסד של העסק, והן במטרה להבדיל בין הוצאות והשקעות. ההבדל הזה עשוי גם הוא, אם מבוצע בצורה נכונה, להשפיע על רמת הרווחיות של העסק.

ראיית חשבון ודו"חות תקופתיים

רואה חשבון אמון על הפקת הדו"חות התקופתיים של העסק. במקרים רבים, אמון רואה החשבון גם על הפקת הדו"חות השנתיים של בעל העסק, כפי שדורשים מדי פעם שלטונות המס בישראל. הדו"חות הכספיים של העסק יכולים להיות מוגשים אך ורק באמצעות רואה חשבון, הרשום כמי שמייצג את העסק בפני שלטונות המס.
המומחים של נתיבים פיננסיים אמונים על הפקת הדו"חות התקופתיים ושמירה על תקינות הספרים בעסק.אנשי המקצוע שלנו מלווים את העסק בכל שלבי הפעילות ומסייעים ככל שניתן בהכוונת הבעלים והעובדים שלו. זאת, בנוסף לניהול הקשר עם שלטונות המס ומע"מ.

0723385100
whatsapp-button