נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזר מס לעצמאים

בדומה לשכירים במשק הישראלי, גם עצמאים זכאים לקבלת החזרי מס בגין תשלום מס עודף במהלך שנת המס, ובדומה לחישובי מס לשכירים במשק, גם חישובי המס לעצמאים מבוססים על חישוב משוער של גובה המס לו הם יידרשו לאורך שנת המס.

יחד עם זאת, ישנם מספר הבדלים מובהקים בין שכירים לעצמאיים בכל הנוגע לאופן תשלום המס, ובעוד תשלום המס לשכירים יורד באופן אוטומאטי מתלוש השכר החודשי, העצמאי נדרשים לשלם את המס באמצעות פנקס מקדמות שנתי אותו הם מקבלים בפתח כל שנת מס חדשה. עם סיום שנת המס, העצמאי מחויב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה המפרט למעשה את הכנסותיו השנתיות. דו"ח זה חייב להיות מוגש לרשויות המס עד לתאריך 30.4 מדי שנה בהתייחס לשנת המס החולפת, ובהתאם לממצאי הדו"ח, פקיד השומה קובע האם סכומי מקדמות המס אותם שילם העצמאי לאורך השנה הינם מותאמים לגובה המס אותו הוא אמור לשלם בהתאם לנתוני הדו"ח. בכל אותם מקרים בהם לאורך שנת המס בגינה הוגש הדו"ח, העצמאי שילם מעבר לשיעור המס לו הוא נדרש, הוא יהא זכאי לקבלת החזר מס לעצמאים.
יחד עם זאת, חייבים להתקיים מספר תנאים לצרכי קבלת החזר מס לעצמאים, בין אם אתם עוסק פטור המחויב במס או עוסק מורשה. ( כנסו לקריאה עוד על עוסק פטור ומס הכנסה )

התנאים לקבלת החזר מס לעצמאים

1. הדו"ח השנתי אותו העביר העצמאי לרשויות מס הכנסה הינו דו"ח המבוסס על פנקסי החשבונות אותם ניהל העצמאי לאורך שנת המס.
2. פנקסי החשבונות אותם מנהל העצמאי חייב להיות מנוהלים כנדרש בחוק.
3. במקרים בהם ספרי החשבונות של העצמאי אינם קבילים הוא יהא חייב לטפל בנושא על מנת ליהנות מהזכאות להחזר מס
4. במידה ויידרש להגיש מסמכים שונים לצרכי החזר מס, העצמאי יהיה מחויב בהגשתם תוך 90 יום מיום הגשת הבקשה לעניין החזר מס.

החזר מס הכנסה שלילי לעצמאים

תכנית מענק עבודה הידועה גם בשם מס הכנסה שלילי מיועדת גם לציבור העצמאיים בישראל וזאת במידה והכנסותיהם החודשיות אינן עולות על סכום הכנסה חודשי אשר נקבע לצרכי קבלת מענק העבודה. הזכאות למענק זה הינה שנתית ובדומה להחזר מס לעצמאים גם היא מתאפשרת לאחר הגשת תביעה למענק עבודה -מס הכנסה שלילי לאחר הגשת הדו"ח השנתי לעצמאים.

חישוב גובה המענק לעצמאים מיושם בשקלול כלל ההכנסות החייבות במס לאחר קיזוז הוצאות וסכומים המותרים בניכוי, וזאת מבלי לקזז את הניכויים האישיים העומדים לרשות העצמאי, לרבות, הפרשת כספים לביטוחים פנסיונים, קרנות השתלמות. יחד עם זאת, חשוב להבהיר ולציין, שתשלומים אלו הינם הוצאה מוכרת עבור העצמאי והוא רשאי לדרוש החזר מס קרן השתלמות לעצמאים במסגרת בקשה להחזר מס.
חשוב לדעת: עד לשנת 2014 סכום המענק – החזר מס הכנסה שלילי לעצמאים לא הוענק בפועל לזכאים אלא קוזז ממס אותו נדרש לשלם העצמאי לשלם. כיום, כל בקשה המוגשת לצרכי החזר מס הכנסה שלילי לעצמאים חייבת להיות משולמת בפועל ולא להוות אמצעי לקיזוז חובות מס.

קראו גם: החזרי מס לשכירים

בדיקת זכאות להחזר מס מקוון בלחיצת כפתור

 

צפו גם בחיפושים פופולאריים: מס מעסיקים / מס הכנסה חברות

0723385100
whatsapp-button