נתיבים פיננסיים – החזרי מס

תשלום מס רכישה בתשלומים

רשויות המס בישראל מעניקות אפשרות לפרוס את תשלומי מס הרכישה לתשלומים הנושאים ריבית שנתית. גובה הריבית שיש לשלם בגין פריסה לתשלומים מופחת יחסית (שיעור של כ 4%), לעיתים יהיה משתלם יותר לפרוס את מס הרכישה לתשלומים ולשלם את אותה ריבית מאשר לקחת הלוואה לצורך התשלום, בכל אופן יש לקחת בחשבון את עלות הריביות, ובמידה וניתן להימנע מפריסה לתשלומים עדיף להימנע. את תשלום מס הרכישה יש לשלם בתוך חמישים ימים מיום ביצוע העסקה.

הוצאה לפועל

כיצד משלמים מס רכישה

כאשר רוכשים דירה חובה על כל רוכש לשאת בתשלום מס רכישה, אך לגבי תשלום זה קיימים פרטים רבים אשר יש ללמוד ולהכיר הקשורים בתחום המיסוי והמקרקעין. עלות המס מפורסמת בכל עת באתר רשות המיסים. את המס יש לשלם בתוך פרק זמן שלא יעלה על שישים ימים מהיום בו התקיימה העסקה עצמה. האחריות על תשלום המס מוטלת על הרוכש.

את תשלום מס הרכישה מבצעים במשרדי אגף הגבייה של רשות המיסים הקרובה לאזור בו ממוקם הנכס המדובר. אפשרות נוספת לתשלום המס היא באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ניתן לבקש דחייה של מועד תשלום חובת המס, אך לספק לכך סיבה מוצקה, סבירה ומספקת לצורך קבלת אישור לדחיית התשלום. כאמור, על התקופה זו של דחיית התשלום תחול ריבית והצמדה. ניתן לנסות ולבקש פטור מתשלום הריביות ממנהל רשויות המס, אך פטור זה ניתן רק במידה וסופקו לכך סיבות מספקות כגון, אירוע חריג שהתרחש או במידה וקיימת אי הבנה כלשהי. בנוגע לפריסת תשלום מס רכישה בתשלומים מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בתחום ולהימנע מביצוע התהליך באופן עצמאי, כך תמנעו מטעויות הנובעות מחוסר ידע אשר עלולות לעלות ביוקר. ישנן חברות רבות וביניהם מובילה "נתיבים גרופ" אשר עוזרים לאנשים פרטיים לגשת לרשות המיסים ולבדוק לגבי תשלומים, חובות ולמי מגיע החזר מס?.

0723385100
whatsapp-button