נתיבים פיננסיים – החזרי מס

תשלום חובות מס הכנסה: המדריך המלא

מהן הסיבות הנפוצות בגינן אתם עלולים למצוא את עצמכם בעלי חוב כלפי רשות המיסים וכיצד ניתן להסדיר חובות למס הכנסה? על כך ועוד בכתבה שלפניכם.

חובות למס הכנסה יכולים להיווצר ממספר סיבות שונות, כאשר הנפוצה שבהן עבור שכירים היא למעשה חוב הנוצר כתוצאה מחיוב מס שגוי (לטובת החייב). כמו כן, ישנם חובות מס הכנסה עבור עצמאיים הנובעים כתוצאה מאי תשלום ו/או איחור בתשלום מס שנתי או אי תשלום מקדמות מס לאורך שנת המס במועדם. תשלום חובות מס הכנסה מקדמות חייב להיעשות מייד לאחר הגשת הדוח השנתי לעצמאיים ולאחר בירור יתרת המס בה אתם מחויבים לתשלום.
בין יתר הסיבות הנפוצות בגינן שכירים במשק עלולים למצוא את עצמכם בעלי חוב למס הכנסה תוכלו למצוא פניכם:

הסיבות הנפוצות ביותר לצבירת חוב

דיווח שגוי בנוגע להכנסות

דיווח שגוי בנוגע להכנסות השנתיות - טעות בדיווח יכולה להיעשות על ידי השכירים המחויבים בהגשת דו"ח שנתי לענייני מס הכנסה ו/או על ידי מעסיקיהם. כמו כן, ישנם מקרים בהם הטעות בדיווח נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי.

עבודה ביותר ממקום אחד

עבודה ביותר ממקום עבודה אחד - עובדים שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד זכאים להגיש בקשה לתיאום מס וזאת למניעת מקרים של דרישה לתשלום מס עודף. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם אישור תיאום מס מתייחס לדיווחים אותם מסר מגיש הבקשה לתיאום והם אינם תואמים את הנתונים המדויקים בנוגע להכנסותיו. במקרים אלו, עלול להיווצר חוב למס הכנסה בגין הפרשי התשלומים בהם חייב העובד. תשלום חובות מס הכנסה ניכויים חייב להיעשות באופן מיידי מרגע החלת החוב וזאת על מנת להימנע מניכויי מס בשיעור הגבוה.

הכנסות לא מדווחות

הכנסות שאינן מדווחות - חובות למס הכנסה עלולות להיווצר גם ממצבים בהם בעל החוב מחזיק בהכנסות אשר אינן מפוקחות על ידי מס הכנסה, לרבות, עבודה "בשחור", הכנסה משכר דירה או השכרת נכסים אחרים המצויים בבעלותו של החייב, זכייה בפרסים, קבלת מתנות שוות ערך וכדומה.

החזקת נכסים והכנסות בחו"ל

החזקת נכסים והכנסות בחו"ל - חוב זה עלול להיווצר כתוצאה מאי דיווח על הכנסות והחזקת נכסים בחו"ל. במקרים אלו, רשות המיסים מאפשרת לכם להיכלל בהליך המכונה: גילוי מרצון במסגרתו הינכם נדרשים לדווח על מלוא ההכנסות והנכסים העומדים לרשותכם בחו"ל ומנגד מובטחת לכם חסינות מלאה מנקיטת הליכים פליליים כנגדכם בהתאם לחוק. בנוסף, תהיו זכאים להקלות מס שונות בעת תשלום המס לאחר הדיווח.

כיצד יש לפעול במקרה של חוב למס הכנסה?

חובות למס הכנסה נושאים בתוכם גם את תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה הקבועים בחוק וזאת בנוסף לקנסות המוטלים על בעלי החוב במידה והם אינם פועלים להסדרתם חובותיהם אל מול רשויות המס. כפועל יוצא מכך, מייד עם היוודע דבר החוב, אנו ממליצים לכם לפעול להסדרתו באמצעות אנשי מקצוע העוסקים ומתמחים בנושא ולפעול בהקדם להסדרת חובכם אל מול פקיד השומה באזור מגוריכם. כיום, תוכלו להגיע להסדר חובות המאפשר לכם לפרסום את תשלומי החוב עד 24 חודש.

קראו גם על: עיצום כספי

תשלום חובות מס הכנסה ובדיקת עיצום כספי

0723385100
whatsapp-button