נתיבים פיננסיים – החזרי מס

פתיחת תיק עוסק פטור

מהו עוסק פטור? מה ההבדל בין עוסק פטור לזעיר למורשה ומהו הליך פתיחת תיק עוסק פטור? הכול על עוסק פטור בשורות שלפניכם.

חוק מס ערך מוסף המונהג בישראל מאז שנת 1975 קובע כי עוסק פטור הינו כל עוסק ( עצמאי המוכר את שירותיו המקצועיים ) שמחזור עסקאותיו לאורך שנת העסקים אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק. נכון לשנת 2018, סכום זה נקבע על סך של 99,003 ₪. עוסק פטור מכונה כך משום שהוא פטור למעשה מגביית מע"מ (מס ערך מוסף) בגין עסקאותיו ומכיוון שהוא אינו רשאי לקזז מע"מ עבור תשומותיו.

יחד עם זאת חשוב לציין שהגדרת העוסק כפטור היא לצרכי קביעת מעמדו לעניין מע"מ בלבד והתנהלותו אל מול רשויות המס הנוספות בישראל, מס הכנסה לעוסק פטור וביטוח לאומי לעוסק פטור אינה שונה מכל עסק אחר. כפועל יוצא מכך, תשלומי מס הכנסה לעוסק פטור נקבעים בהתאם להכנסותיו השנתיות והוא מחויב כבעל עסק עצמאי להגיש הצהרת הון לעוסק פטור אחת ל-5 שנים לערך. במקביל, עוסק פטור רשאי להגיש בקשות לצרכי החזר מס לעצמאים במידה ותשלומי המס אותם הוא שילם לאורך שנת המס גבוהים מההכנסה החייבת במס על פי חוק. לצורך בדיקת זכאות לעניין החזרי מס לעצמאיים בכלל ולעוסקים פטורים בפרט, מומלץ להסתייע בשירותי מחשבון מס ושירותי בדיקת זכאות המוצעת לכם על ידי גופים שונים.

לחצו לבדיקת החזר מס

בדיקת חוב ותשלום חוב למס הכנסה

למי מתאים להיות עוסק פטור?

עוסק פטור הינו סטטוס עסקי המותאם בעיקר לעצמאיים בתחילת דרכם אשר אינם יודעים להעריך את גובה העסקאות השנתיות אותן הן יקיימו ו/או לשכירים המעוניינים לתת שירות מקצועי גם כעצמאיים במסגרת עבודה נוספת אותה הם מקיימים.
דיווח לעוסק פטור בגין הכנסותיו מתבצעת לרשויות המע"מ אחת לשנה ובכל אותם מקרים בהם סכום הכנסותיו עולה על הסכום הקבוע בחוק (הסכום משתנה אחת לשנה) העוסק יידרש להפוך מפטור לעוסק מורשה המחויב בתשלומי מע"מ דו-חודשיים.

ההבדלים בין עוסק פטור לזעיר למורשה

עד לשנת 2002, בנוסף לסטטוס העסקי של עוסק מורשה המחויב בגביית מע"מ בגין עסקאותיו ומנגד רשאי לקזז מע"מ עבור התשומות, היו מונהגים בישראל הגדרות גם לצרכי עוסק זעיר ועוסק זעיר פטור. הגדרות אלו בוטלו במסגרת תיקון מספר 23 לחוק מע"מ וכיום הגדרות אלו נכללות תחת ההגדרה של עוסק פטור.

הליכי רישום כעוסק פטור

תהליך הרישום למטרות פתיחת תיק עוסק פטור כולל בין היתר פתיחת תיק עוסק פטור במשרדי מע"מ הקרובים לאזור מגוריו ו/או עסקיו של העוסק, פתיחת תיק עצמאי ברשות המסים, פתיחת תיק ניכויים במידה והעוסק מתכוון להעסיק עובדים לצורך פעילותו העסקית ופתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי. לצורך קיומה של הפעילות העסקית השוטפת, העוסק מחויב לנהל ספרי הנהלת חשבונות ולדווח על הכנסותיו לרשויות בהתאם לתקנות המעוגנות בחוק. תוכלו למצוא מידע נוסף על עוסק פטור ומס הכנסה - בקישור הבא

 

0723385100
whatsapp-button