נתיבים פיננסיים – החזרי מס

סוגי טופס החזר מס לשכירים

פקודת מס הכנסה המונהגת בישראל מאפשרת לכל עובד/ת שכיר/ה במשק לדרוש את זכאותו לקבלת החזר מס במידה ויימצא כי הוא שילם מס הכנסה בסכומים הגבוהים מהסכומים אותם הוא היה אמור לשלם, כאשר את הבקשה להחזר מס ניתן להגיש באופן רטרואקטיבי לתקופה של עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

הליך הגשת הבקשה

את תהליך מימוש הזכאות לקבלת החזר מס ניתן ליישם באמצעות הפניית בקשה מסודרת במשרדי פקיד השומה באזור מגוריכם. עד היום, הגשת הטופס התאפשרה באמצעות הגשתו באופן פיזי למשרדי השומה באזור המגורים הרלוונטי, אך מתחילת שנת 2018, ניתן להגיש את טופס הבקשה לקבלת החזר מס לשכירים גם באמצעים מקוונים דרך המערכת המקוונת של מס הכנסה לשליחת טפסים מאתר האינטרנט.
הטופס אותו נדרשים למלא שכירים לצרכי הגשת בקשה להחזר מס הינו טופס 135 . טופס זה מיועד אך ורק ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי וזאת לצרכי בקשת החזר מס. עצמאיים לצורך העניין המעוניינים בקבלת החזר מס נדרשים למלא את טופס 1301. חשוב לדעת: במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשת החזר מס עבור יותר משנת מס אחת (ניתן להגיש בקשה עד 6 שנים לאחור) תדרשו למלא טופס 135 לכל שנת מס בגינה אתם מבקשים את ההחזר. טופס החזר מס לשכירים להורדה עומד לרשותכם גם באתר האינטרנט של מס הכנסה וגם בתחתית העמוד.

מילוי טופס החזר מס לשכירים – כיצד?

טופס החזר מס לשכיר ( טופס 135 ) הינו טופס מסועף המורכב מ-10 חלקים שונים וחלק נוסף של הצהרת מגיש הטופס. בחלקי הטופס השונים מופיעים קודים ספרתיים שונים ורבים העשויים להיראות לרבים מביניכם כבלתי מובנים בתחילה, אך עיון מעמיק בדברי ההסבר הנלווים לטופס יוכלו לספק לכם הסבר מלא ומפורט בכל הנוגע לאופן מילוי הטופס.

יחד עם זאת, חשוב לציין ולהבהיר שאת הליך מילוי טופס החזר מס לשכירים והגשתו מומלץ לנהל באמצעות אנשי מקצוע העוסקים ומתמחים בנושא, כאשר בין יתר השירותים המוצעים על ידם תוכלו למצוא גם שירותי בדיקת זכאות מקדימה בכל הנוגע למימוש זכאותכם לקבלת החזר מס וזאת בהתאם למספר נתונים וטפסים שונים אותם תדרשו לספק להם לצורך הליך הבדיקה. במידה ואתם נעזרים באותם אנשי מקצוע לצרכי קיומה של בדיקת זכאות מקדימה בעניין החזר מס, תוכלו להסתייע באותם אנשי מקצוע לצורך מילוי הטופס (כאשר ברוב המקרים, מילוי הטופס מתבצע על ידי אותם גורמים מקצועיים בהתאם לנתוני הבדיקה אותה הם קיימו עבורכם).
בנוסף לתהליך מילוי טופס החזר מס לשכירים ( טופס 135 ) להגשת בקשה להחזר מס, תדרשו לצרף גם טפסי 106 בהתאם לכל שנת מס בגינה אתם מבקשים את ההחזר ובמידת הצורך תדרשו להגיש אישורים ומסמכים נוספים הרלוונטיים להיבטים השונים בגינם אתם דורשים את כספי המס העודף אותם שילמתם, לרבות, אישורים בדבר מקום מגוריכם במידה והוא מזכה אתכם במס וכו, אישורים בדבר שינוי במצבכם המשפחתי –אישי (נישואין, גירושין, לידה וכדומה).

טופס החזר מס לשכירים להורדה ( טופס 135 לדוגמא )

 

טופס_135

 

0723385100
whatsapp-button
דילוג לתוכן