נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מס רכישה רשות המיסים

מס רכישה הוא מס בעל אופי מעט שונה משאר המיסים. לרב אנו משלמים מיסים עבור הרווחים הכספיים שהפקנו, אך במקרה של מס רכישה אנו משלמים לרשות המיסים מס בגים נכס שרכשנו, כלומר, תשלום המס מתבצע במעמד הקנייה, מצב שבו לא קיימת לכאורה הפקת רווח אלא השקעה. אז מדוע למעשה משלמים מס רכישה לרשות המיסים? מס זה נקבע בכדי להעניק למדינה השפעה מסוימת על שוק הדירות ובעיקר על שוק הדירות להשקעה. מהותו של המס היא ביצוע איזון של השוק לטובת הרוכשים הפרטיים ומשפרי הדיור. דעו כי ניתן לבצע תשלום מס רכישה בתשלומים.

ייעוץ מס

מהו מס רכישה

מס רכישה אינו אחיד עבור כל הרוכשים. אלו אשר רוכשים דירה ראשונה לדוגמה, יהיו פטורים מתשלום מס רכישה, אך עד גובה סכום מסוים הקבוע בחוק. רוכשים המשקיעים בנדל"ן אשר קונים מספר נכסים, ישלמו מס בשיעורים גבוהים יותר. המדינה משתמשת במדרגות המס לצורך הקטנת הביקוש לדירות בכדי לווסת את השוק וזאת בעיקר בנוגע למשקיעים. ישנם מקרים בהם אדם רוכש דירה שנייה לצורך שיפור תנאי הדיור שלו ויש לו כוונה למכור את הדירה הראשונה, אך עדיין לא מכר אותה. לטובת רוכשים מסוג זה קיימת תקופת ביניים אשר לא עולה על שנתיים, בה יוכל אותו אדם למכור את הדירה הראשונה ולהיות זכאי להחזרי מס הרכישה ששילם בגין הדירה השנייה. תנאי זה עומד להשתנות באופן משמעותי ותקופת הביניים תרד לשנה אחת במקום שנתיים. מטרתו של שינוי זה היא להפחית באופן משמעותי את כמות המשקיעים לצורך הגדלת כמות היצע הדירות עבור רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור.

לצורך הגשת בקשה להחזרי מס רכישה, חשוב להבין את התנאים והזכויות העומדים בפני הרוכש ולכן ההמלצה היא פנייה לאיש מקצוע או לחברה המתמחה בתחום המס.

0723385100
whatsapp-button