נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מס על מכירת דירה ראשונה

מס על מכירת דירה ראשונה המכונה "מס שבח", מוטל על כל אדם אשר מוכר דירה בישראל. הגובה של המס נקבע בהתאם לנתונים הספציפיים ומשתנה ממכירה למכירה. משתנים אשר משפיעים על גובה המס הם: השימוש אשר נעשה בנכס וכד'. הכינוי מס שבח לקוח ממשמעותו של המס במקרה של מכירת דירה. המס למעשה מוטל על הרווח שהפיק האדם מהמכירה, כלומר: על דירה אשר נרכשה בסכום מסוים ולאחר זמן נמכרה בסכום גבוה יותר. תשלום המס יוטל על ההפרש מהווה את הרווח שהפיק האדם מהמכירה.ניתן לבצע בדיקת מס שבח אם זכאים להחזר, בעזרת האתר שלנו.

מס שבח

תשלום מס על מכירת דירות

כל אדם במדינת ישראל מחויב בתשלומי מס בגין כל רווח שהפיק, גם אם מדובר במכירות והשקעות  של נכסי נדלן. בנוסף, גם בניית בית מלווה בתשלומי מס כמו תשלומי מס על רכישת הקרקע, קיימים מקרים בהם ניתן לבנות בית וליהנות ממס רכישה מופחת. המטרה אשר לשמה המדינה גובה נתח מהרווחים שהציבור מפיק היא לצורך מימון של שירותים שונים אותם היא מעניקה למען כלל הציבור. יחד עם זאת, לא בכל מקרה המדינה מטילה מס שבח על עסקת נדלן. קיימות עסקאות אשר יהיו פטורות ממס. המס מוטל אך ורק במידה והופק רווח מהמכירה, וכן הוא יושפע מהזמן שבו נרכשה הדירה ומה היה הזמן בו היא נמכרה. פרמטר נוסף אשר יפיע על גובה המס יהיה השימוש אשר נעשה בדירה. קיימת שיטת חישוב אשר הוגדרה על ידי רשויות המס ויש להכיר ולהבין אותה. מסיבה זו יש לבצע את תהליך המכירה באמצעות אנשי מקצוע בלבד.

אילו עסקאות יהיו פטורות מתשלומי מס?

קיימת התחשבות מצד המדינה במקרים של דירות אשר שימשו כל הזמן את המוכרים לצורך מגורים, והם מוכרים אותן לצורך שיפור תנאי המגורים שלהם או מכיוון שהיו זקוקים באופן נואש לסכום כסף לצורך תשלומי חובות וכד'. אלו מקרים בהם המדינה מגלה התחשבות ומעניקה פטור מתלום המס.

0723385100
whatsapp-button
דילוג לתוכן