נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מהו מס מעסיקים והאם ניתן לקבל עליו החזרי מס

מס מעסיקים הינו מס אשר הוטל על כלל המעסיקים במשק הישראלי בין השנים 1975 ל-2008. לאורך השנים הוחלו שינויים רבים הקשורים להיטל זה עד לביטולו במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2008. כיום, היטל מס על מעסיקים הינו היטל מס מעסיקים על עובדים זרים.

מס מעסיקים על עובדים זרים

גובה המס נקבע בין היתר בהתאם לענף בו מועסקים העובדים הזרים, כאשר ההיטל מס מעסיקים על עובדים זרים איננו מתייחס למשכורותיהם של עובדים זרים שהינם פלסטינים תושבי יהודה, שומרון ועזה, עובדים זרים המועסקים על פי חוק במתן טיפולי סיעוד, עובדים זרים שהינם עיתונאי וספורטאי חוץ, עובדים זרים שמשכורתם הינה לפחות פעמיים מהשכר הממוצע במשק הישראלי.

החזרי מס בגין ההיטל

החזרי מס בגין היטל מס העסקת עובדים זרים מתאפשר אך ורק על גבי הניכויים המיוחדים משכרו של העובד הזר, לרבות, מגורים וביטוחי בריאות שהאחריות לגביהם מוטלת על המעביד. בכל הנוגע לביטוחי הבריאות לעובד הזר, המעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי על העובד הזר כשליש מהסכום אותו הוא נדרש לשלם בעבורו עבור רכישת סל בריאות בסיסי.

מס מעסיקים מבקשי מקלט

לאורך השנים, חברות ואיגודים שונים במשק הישראלי, הגישו ערעורים שונים למערכת המשפט הישראלית בנוגע להיטל המס אותו הם נדרשים לשלם בגין העסקת עובדים זרים, וזאת בטענה כי העובדים הינם פליטים המבקשים מקלט בישראל ולכן יש לפטור אותם מתשלום. בית המשפט העליון שקיים דיון בנושא לקראת סוף שנת 2017 פסק כי: "אין מקום להבחין בין עובד המבקש מקלט בישראל לבין כל עובד אחר אשר אינו אזרח או תושב ישראל". מפסיקה זו, נקבע כי כלל המעסיקים במשק ידרשו להיטל, וזאת למעט העובדים הזרים הנכללים בפטור. כפועל יוצא מכך, מס מעסיקים מבקשי מקלט זהה לגובה המס אותו נדרשים לשלם מעסיקים המעסיקים עובדים זרים אשר הגיעו לישראל למטרות עבודה ועתידים לצאת מהמדינה בתאריך ידוע מראש.

העלייה המתמדת בשיעור גובה המס במהלך השנים האחרונות, הוביל לכך שמתחומי עיסוק רבים בהם הועסקו עובדים זרים, המעסיקים מתקשים לעמוד בגובה ההיטל, כאשר הביקושים לעבודות בהם הועסקו העובדים הזרים הינם נמוכים עד לא קיימים בקרב העובדים הישראליים, כאשר בין תחומי העיסוק הנ"ל תוכלו למצוא את ענף המסעדנות והאירוח המתמודד בימים אלו עם משבר תעסוקתי הולך ומעמיק מכיוון שהעסקת העובדים הזרים במקצועות כגון: שטיפת כלים, תחזוקה, שירות חדרים וכדומה, איננו משתלם לנוכח היטל המס הגובה. קרוב לוודאי שככל שמהשבר התעסוקתי בענפים אלו, הממשלה תהיה מחויבת למציאת פתרונות הולמים בכל הנוגע לשיעורי המיסוי המוטלים על המעסיקים עובדים זרים בענפים אלו.

יחד עם זאת, לרשות כל אדם המעסיק עובדים זרים, עומדת האפשרות לקבלת החזרי מס בגין ניכויים שונים הנכללים כיום בחוק העובדים הזרים. היוועצות עם יועץ מס המתמחה בנושא תאפשר לאותם מעסיקים לקבל בצורה עקיפה החזר מסוים מגובה ההיטל לו הם נדרש במסגרת היטל המס על מעסיקים עובדים זרים.

קראו גם על: החזר מס לעצמאים

מס הכנסה

0723385100
whatsapp-button