נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מיסוי בינלאומי

העידן הגלובאלי בו אנו חיים ומתנהלים, מאפשר ליותר ויותר אנשי עסקים ויזמים ישראליים לשווק את מוצריהם ושירותים ברחבי העולם, כאשר המסחר המקוון ברשת האינטרנט מהווה את אחד מהאמצעים השונים המאפשרים מסחר גלובאלי חוצה מדינות ויבשות.

יחד עם זאת, כל בעל עסק ויזם ישראלי המעוניין לשווק את מוצריו ושירותיו השונים לקהל לקוחות מעבר לים, נדרש לשכור את שירותיו של רואה חשבון או יועץ מס המתמחה בהיבטי מיסוי בינלאומי הכוללים בין היתר את הכנסותיהם של תושבי המדינה במדינות שונות מסביב לעולם, אמנות המיסוי הבינלאומיות המיועדות לצרכי מניעת תשלום מיסי כפל ועוד.

בדיקת חוב ותשלום חוב למס הכנסה

מהי אמנה למניעת כפל מס?

אמנה למניעת כפל מס היא למעשה הסכם הנערך בין שתי מדינות שמטרתו לעגן את זכויות חלוקת הזכויות במיסים הנגבים מאנשי עסקים המקיימים קשרים עסקיים בשתי המדינות גם יחד. בפועל, ההסכם אמור להגן על אותם אנשי עסקים ויזמים הפועלים בזירה הבינלאומית וזאת לנוכח העבודה שההסכם פועל למניעת מצבי כפל מס על אותה הכנסה.

אמנות המס השונות מבוססות על מודל בינלאומי של מדינות ה-OECD, כאשר בין יתר עיקרי האמנה למניעת כפל מס מושם דגש על סוגי הכנסה שונים כגון, הכנסה מדיבידנדים, ריביות, נכסי מקרקעין, רווח הון, תמלוגים וכדומה.

אמנות המס המונהגות בין מדינת ישראל לבין מספר הולך וגדל של מדינות מסביב לעולם, מאפשר ליותר ויותר בעלי עסקים ויזמים ישראליים לפעול בשווקים חדשים מסביב לעולם. כיום, מדינת ישראל מחזיקה באמנות מס עם 40 מדינות שונות, כאשר הסכמים אלו מעוגנים בישראל באמצעות סעיף 196 לפקודת מס הכנסה.

ומה על בעלי העסקים?

בעלי עסקים שונים הפועלים אל מול מדינות שאינן נכללות ברשימת ה-40 מדינות עימן מקיימת ישראל הסכם אמנת מס, עושים כל שביכולתם לפעול לקבלת אזרחות זרה היכולה לסייע להם ליהנות מהסכמי מס מטעם המדינה בה הם מקבלים אזרחות אל מול מדינות עימן הן מקיימים יחסי מסחר אשר אינן נמנות ברשימת ה-40 מדינות עימן מקיימת ישראל הסכמי מס. כפועל יוצא מכך, אנו עדים לתופעה במסגרתה אנשי עסקים ויזמים ישראלים פועלים למימוש זכותם ההיסטורית לצרכי קבלת אזרחות ספרדית, אזרחות פורטוגלית ואזרחות רומנית. קבלת אזרחות במדינות אלו לאזרחי ישראל, מתאפשרת בין היתר לנוכח שינויים בחוקי האזרחות במדינות אלו במהלך השנים האחרונות, כאשר קבלת האזרחות מקנה לאותם מגישי בקשות לאזרחות פורטוגלית, רומנית או ספרדית ליהנות באופן אוטומאטי גם מהנפקת דרכון אירופאי המקנה מגוון רחב של הטבות מיסוי הן בהיבטי אמנות המס המונהגות בין מדינות האיחוד האירופי בינן לבין עצמן ובין מדינות האיחוד האירופי ליתר מדינות העולם, לרבות, ישראל ומדינות ערב. כמו כן, החזקת דרכון אירופאי מקנה מגוון רחב של הטבות בתחומי חיים שונים, לרבות, מימון עסקאות מסחר כאלו ואחרות, דבר הפותח מגוון רחב של אפשרויות עבור אנשי עסקים ויזמים המחזיקים בו.

 

לחצו כאן לבדיקת החזר מס מהירה

0723385100
whatsapp-button