נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מהן מקדמות מס הכנסה

מהם מקדמת מס הכנסה? מהו המועד לתשלום המקדמות ומה חשוב לדעת על מקדמות מס הכנסה? על כך ועוד בכתבה שלפניכם.

מקדמות מס הכנסה הסבר קצר

על פי פקודת מס הכנסה כל אזרח ישראלי מגיל 18 ואילך מחויב (על פי חוק) בתשלום מס הנקבע בהתאם לגובה הכנסתו. שכירים במשק הישראלי נדרשים לתשלום חודשי של מס בגין הכנסותיהם באמצעות תשלומי מס הכנסה המתקזזים מתלוש משכורתם.

לעומתם, עצמאים בישראל נדרשים לתשלומי מס באמצעות תשלום חודשי של מקדמות שסכום כל תשלום נקבע על פי שיעור המס אותו קבע ידי פקיד השומה המטפל בעניינם. למעשה, כל בעל עסק לאחר פתיחת תיק ורישום במס הכנסה מקבל לידיו פנקס מקדמות הכולל 12 שוברי תשלום חודשיים באמצעותם הוא נדרש לשלם מקדמות מס הכנסה עוסק מורשה. בכל אחד משוברי התשלום בעל העסק נדרש לדווח על מחזור עסקאותיו (ללא תוספת מס ערך מוסף) ולשלם את גובה המקדמה שנקבע לו על פי השיעור המופיע בפנקס.

את שיעור המס אותו תדרשו לשלם מגובה הכנסות (את שיעור המס יש לשלם מגובה ההכנסות החודשיות, כלומר כלל הסכומים בהם חייב בעל העסק את לקוחותיו), קובע מס הכנסה בהתאם למחזור העסקאות השנתי של בית העסק, כאשר לגבי עסקים חדשים שיעור המקדמות נקבע בהתאם להערכות צפי בכל הנוגע להכנסות בית העסק.
בסוף שנת המס ולאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה על ידי בעל העסק, נערכת שומה סופית במסגרתה מתברר האם הסכומים אותם שילם בעל העסק באמצעות המקדמות החודשיות עולים או פוחתים מגובה המס אותו הוא נדרש לשלם בהתאם לממצאי הדוח השנתי. במקרים בהם בעל העסק שילם באמצעות מקדמות מס הכנסה סכום העולה מזה שעליו שלם הוא יהא זכאי לקבלת החזר מס תוך שלושה חודשים מיום הגשת הדוח השנתי ובמקרים בהם הוא יידרש לתשלום מס נוסף (מעבר לסכומים אותם הוא שילם לאורך שנת המס באמצעות המקדמות) יהא עליו לשלם זאת בתוספות ריבית והצמדה.

מקדמות מס הכנסה תשלום:

את מקדמות המס נדרש בעל העסק לשלם החל מיום ה-1 ועד יום ה- 15 לחודש (מדי חודש) וזאת עבור כלל הכנסותיו בחודש הקודם לתשלום (כלומר ב-15/3 נדרש בעל העסק לשלם מקדמות מס עבור חודש פברואר וכו'). במקרים בהם בעל העסק נוהג לשלם את מקדמות המס באמצעות המערכת המקוונת של רשות המיסים הוא רשאי לבצע את התשלום עד ליום ה-19 בכל חודש עד השעה 18:30.
בעלי עסקים שמחזור העסקאות החודשיות שלכם הינו נמוך רשאים לשלם את מקדמות המס אחת לחודשיים וזאת רק במקרים בהם הם קיבלו אישור לכך בפנקס המקדמות אותו הם קיבלו בתחילת שנת המס. חשוב לזכור שאיחור במועד התשלום עלול להוביל להטלת קנסות, עיקולים וכדומה העלולים לפגוע בצורה משמעותית על ניהולו הכלכלי של בית העסק.

קראו עוד על: מס הכנסה תשלום חוב

מקדמות מס הכנסה וחובות

0723385100
whatsapp-button