נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מהו מס חברות לשנת 2018

מס חברות הינו מס המוטל על הרווחים של חברות המוגדרות כך בהתאם לחוק החברות במדינת ישראל. מס זה מוטל ללא קשר למס המוטל על בעלי החברה כיחידים ובדומה לאופן בו נדרשים עצמאים לתשלומי המס לאורך שנות המס, גם חברות נדרשות לתשלום מקדמות מס ולאחר עריכת דו"ח שנתי (שומה) נקבע האם החברה נדרשת להוסיף תשלום ו/או זכאית לזיכוי.

מס הכנסה חברות

במדינת ישראל, מס חברות נגבה בהתאם לחלק ז' בפקודת מס הכנסה שעניינו שיעורי המס, כאשר שיעור מס החברות מוסדר בסעיף 126 לפקודת מס הכנסה. לאורך השנים, שיעורי מס החברות במדינת ישראל חצה את רף ה-60%, כאשר מאמצע שנות ה-80 של המאה החולפת הלך ופחת גובה המס בעקבות המשבר הכלכלי אשר פקד ישראל. בתחילת שנות ה-2000, מס החברות בישראל המשיך לרדת ובין השנים 2003 ל-2010 המס ירד משיעור של 36% לשיעור מס של 25%.

במהלך אותם שנים, כנסת ישראל גיבשה תכנית שמטרתה תמיכה בסקטור הפרטי – עסקי במדינת ישראל ובמסגרת התכנית הוחלט על הורדת המס לשיעור של 18%. התכנית להורדת שיעור המס לא יושמה בפועל, אך יחד עם זאת, שיעורי המס חברות במהלך השנים האחרונות הולכים ויורדים משנה לשנה, כאשר בשנת 2014 ו-2015 עמד שיעור מס חברות על שיעור של 26.5% מרווחי החברה ובשנת 2016 שיעור המס ירד באחוז נוסף. בשנת 2017 שיעור המס הגיעה ל-24% וכיום בפתחה של שנת המס 2018 נקבע שיעור נמוך מזה של 2017 באחוז אחד, כלומר, 23% מס חברות בשנת 2017, כאשר מס החברות עמד על שיעור של 24%, הוא היווה כ-13% מסך המיסים הנגבים במדינת ישראל.
מס חברות מוטל במסגרת מה שמוכנה: מיסוי דו שלבי על הרווח: בפעם הראשונה מוטל מס חברות ובפעם השנייה מוטל מס בגין חלוקת הרווחים אשר נותרו בידי בעלי המניות בחברה (לאחר קיזוז מס החברות). מס זה מכונה מס דיווידנד ונכון לשנים האחרונות הוא עמד על 30%. במסגרת חוקי המיסוי הקיימים גם חברות זכאיות עבור החזר מס, כמו ששכירים זכאים ולכן חשוב לבדוק ולהתייעץ עם גורמים מומסכים בנושא.

 

צפו בטבלת מס חברות לשנת 2007 - 2018

מס חברות

 

מס הכנסה חברה לתועלת הציבור

הפחתת מס החברות לאורך השנים נועדה בין היתר לצרכי עידוד השקעות זרות בישראל, כאשר הפחתת שיעורי המיסוי להן נדרשות חברות זרות המשקיעות במיזמים עסקיים בישראל, מהווה "נקודת זינוק" עבור הכלכלה הישראלית. יחד עם זאת, בקרב הציבור הרחב, הורדת מס החברות בישראל נתפסת כפעולה המיועדת לצרכי הטבה עם אנשי הון, כאשר רחשי וקולות הציבור במהלך המחאה החברתית משנת 2011 הם אלו אשר הובילו להחלטת הכנסת להשעות זמנית את הורדת שיעור המס, וזאת על אף שאי הורדת מס הכנסה חברה לתועלת הציבור איננו תורם לטווח הארוך בכל הנוגע לעידוד השקעות זרות בישראל וזאת אם ננסה להבין את הרפורמה אותה מנסה להנחיל נשיא ארצות הברית המכהן, דונלד טראמפ בכך שהוא מוביל מהלך להורדת מס חברות בארצות הברית לשיעור של 20% מהשיעור הקיים כיום.

קראו גם על: מס הכנסה עוסק פטור

בדיקת חוב ותשלום מס הכנסה לחברות

0723385100
whatsapp-button