נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מהו החזר מס שלילי

החזר מס שלילי ידוע גם בשם מענק הכנסה ו/או תכנית מענק הכנסה. החזר זה מיועד לשכירים ועצמאיים במשק הישראלי מגיל 23 ואילך שהכנסתם הממוצעות במהלך השנה הייתה נמוכה מרמת השכר הנקבעת על ידי רשות המיסים ומשרד האוצר, כאשר במהלך שנת 2018 יהיו זכאים להחזר מס שלילי כל עובדים שכירים ועצמאיים (העומדים בקריטריונים השונים) אשר השתכרו במהלך שנת 2017 בין 2060 ל-6736 שקלים בחודש, כאשר הורים יחידים אשר השתכרו במהלך שנת 2017 בין 1270 ל-11480 שקלים בחודש יהיו זכאים אף הם להחזר מס שלילי.

חישוב גובה המענק לשכירים – כיצד?

החזר מס שלילי לשכירים הוא למעשה מענק כספי המוענק לכל אותם שכירים ו/או עצמאיים העומדים בקריטריונים השונים לצורך קבלתו. לצורך חישוב גובה המענק לשכירים מובאים בחשבון כל ההכנסות אותן קיבל העובד לאורך השנה, לרבות, תשלומים שונים לצרכי מימון הוצאות נסיעה למקום העבודה, אחזקת רכב וטלפון, ביגוד וכדומה. גובה ההחזר (דמי המענק) נקבע בהתאם לגובה שכר הברוטו הממוצע של העובד/ת השכיר/ה ובהתאם להכנסות נוספות העומדות לרשותו ו/או לרשות בן/בת זוגו.
חשוב לדעת: באתר האינטרנט של רשות המיסים עומד לרשותכם סימולאטור באמצעותו ניתן לבדוק את זכאותכם לקבלת החזר מס שלילי.

הזכאות עבור החזר מס שלילי לשכירים

הזכאות למענק הכספי במסגרת החזר מס שלילי לשכירים הינה זכאות שנתית ואת הבקשה לדמי המענק יש להגיש מדי שנה עד לתאריך 30.4 בשנה העוקבת לשנת המס בגינה מוגשת הבקשה (לדוגמא, בקשה למענק עבודה –החזר מס שלילי לשנת 2017 חייב להיות מוגש עד לתאריך 30.4.2018). הגשת הבקשה לקבלת החזר מס שלילי לשכירים מתבצעת על ידי המעסיק באמצעות טופס 856 או טופס 126.
ברמה הטכנית, ניתן להגיש את הטופס באמצעות מערכת מקוונת הפועלת באתר האינטרנט של רשות המיסים. אפשרות זו קיימת רק עבור אילו מביניכם שכבר הגישו בקשה להחזר מס שלישי - מענק עבודה במהלך השנתיים האחרונות. אפשרות נוספת להגשת הבקשה היא באמצעות הגעה פיזית לסניפי הדואר השונים ברחבי הארץ ושם למלא טופס תביעה לקבלת דמי ההחזר, וזאת לאחר שהצגתם: תעודת זהות ומסמך המעיד על ניהול חשבון עו"ש על שמכם. הליך הגשת הבקשה איננו כרוך בתשלום. ( למידע נוסף על החזרי מס לחצו על הקישור - מס הכנסה החזר מס )

בדיקת זכאות להחזר מס שלילי

בדיקת זכאות להחזר מס שלילי תוכלו לבצע באמצעות הסימולאטור המיועד לצורך כך באתר האינטרנט של רשות המיסים. יחד עם זאת, את הליך הבדיקה תוכלו לבצע במסגרת בדיקות נוספות הנוגעות לתחום המיסוי לענייניכם, לרבות, בדיקת זכאות לקבלת החזר מס. בקרב חברות וגופים העוסקים בבדיקות אלו, תוכלו למצוא שירות ייעודי הבוחן גם את זכאותכם לקבלת החזר מס שלילי.

דמי הזכאות מועברים לחשבון הבנק הפרטי של מגיש הבקשה וזאת בהתאם לפרטים אותם הוא מסר באמצעות טופס התביעה לקבלת דמי המענק - החזר מס שלילי.

נתיבים פיננסיים החזרי מס

0723385100
whatsapp-button