נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מהו החזר מס שבח מקרקעין

מהו מס שבח מקרקעין והאם ניתן לקבל החזר מס שבח מקרקעין? אם כן מהם התנאים לקבלת ההחזר וכיצד ניתן לפעול למימוש ההחזר? על החזרי מס שבח במאמר שלפניכם.

מהו מס שבח?

בישראל מונהג חוק מיסוי מקרקעין ולפיו בעלי נכסים המוכרים את זכויותיהם במקרקעין מחויבים בתשלום המכונה מס שבח. מס זה מוטל על הרווח הנוצר ממכירת הנכס שבבעלותם וחישובו נערך בהתאם למשתנים שונים, כאשר המונח "שבח" מתייחס לרווח שבין מכיר הנכס ביום רכישתו לבין מחיר הנכס ביום מכירתו. לאורך השנים, תוקנו מספר תקנות בחוק מיסוי מקרקעין שעניינן אופן חישוב מס שבח שהעיקרי שביניהן תוקן בתחילת 2014 והוא למעשה קובע מס שבח בשיעור של 25% מהרווח במקרים בהם בעל הנכס מחזיק ברשותו מספר נכסים. יחד עם זאת, לאורך השנים תוקנו גם תיקונים בחוק המעניקות למוכרי הנכסים ליהנות מפטור מלא ו/או חלקי מתשלום מס שבח וזאת לצד תקנות חוקתיות לדחיית התשלום. כמו כן, בעלי נכסים הנדרשים לשלם מס שבח זכאים במקרים מסוימים לקבלת החזר מס שבח מקרקעין.

בין יתר הגורמים העלולים לזכאות אתכם בקבלת החזר מס שבח תוכלו למצוא: קיזוז הפסדי הון, חלוקת מס השבח בין שני בעלי נכס משותפים, ניצול פטורים ו/או הקלות אשר נינתו לבעלי הנכס בהתאם לתקנות המופיעות בחוק מיסוי מקרקעין בעניין הקלות ופטורים ממס שבח, פריסת תשלומי המס בהתאם למדרגות המס ונקודות המיסוי השונות העומדות לרשות מוכר הנכס ועוד.

החזר מס שבח - כיצד?

קבלת החזר מס שבח על מקרקעין הינו הליך אותו מומלץ לנהל באמצעות יועץ מס או רואה חשבון העוסק ומתמחה בתכנון מס לצרכי בדיקת זכאות לקבלת החזר מס שבח, וזאת לנוכח התקנות השונות הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין. תכנון מס מוקפד ומקצועי לעניין החזרי מס שבח עלול לזכות אתכם בקבלת תשלום חלקי מגובה המס לו נדרשתם בתוספת ריבית והצמדה כקבוע בחוק ולעיתים מדובר בסכום המשתווה לגובה הסכום אותו נדרשתם לשלם.
לצורך תכנון המס מומלץ לקזז גם מרווחי מכירת הנכס את כל אותן העלויות להן נדרשתם לצורך המכירה, לרבות, הוצאות שיפוץ הנכס לצרכי העמדתו למכירה, הוצאות דמי התיווך להם נדרשתם במידה ומכרתם את הנכס באמצעות חברות נדל"ן ותיווך, הוצאות להן נדרשתם לצרכי ליווי משפטי לעניין מכירת הנכס, אגרות שונות להן נדרשתם בעבר לצרכי רכישת הזכויות בנכס ועוד.
ייעוץ מקדים בנוגע לתכנון מס לצרכי מס שבח יכול לסייע לכם לצרכי קבלת פטור חלקי או מלא מתשלום המס ובמקרים בהם נדרשתם לתשלום מלא ו/או חלקי של תשלום המס, תוכלו לפעול להגשת שומת מס לצרכי קבלת החזר מס שבח מקרקעין.

החזר מס שבח תושב חוץ

חישוב ותכנון מס לעניין מס שבח הינו הליך מקצועי המיועד גם לתושבי חוץ המוכרים את נכסיהם בישראל, מכיוון שהחוק בישראל הינו בהתאם לאמנות המיסוי הבינלאומיות עליהן חתומה ישראל. אמנות המיסוי מחייבת תשלום מס שבח שמהווה חלק בלתי מן המיסוי על המקרקעין ( מיסוי נדל"ן ) גם לתושבי חוץ. כפועל יוצא מכך החזר מס שבח לתושב חוץ מתאפשר גם לתושבי חוץ הנדרשים לתשלום המס.

החזר מס שבח מקרקעין

0723385100
whatsapp-button