נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מהו החזר מס בריאות

מס דמי בריאות הוא למעשה תשלום חודשי קובע בו מחויבים כלל אזרחי ישראל מגיל 18 ואילך, כאשר התשלום בגינו מתבצע דרך דמי הביטוח לאומי החודשיים אותם נדרשים לשלם שכירים ועצמאיים כאחד. מס זה הינו בשיעור של 3% מסך ההכנסות החודשיות, כאשר גם מחוסרי עבודה זמניים מחויבים בתשלום. דמי ביטוח בריאות נקבעים בהתאם למספר משתנים, כאשר הבולט שבהם הוא גובה שכר העובד. עבור החלק של השכר שעד 5,171 ₪, העובד נדרש לתשלום של דמי בריאות (מס בריאות) בשיעור של 3.10% ועבור חלק השכר שמעל סכום זה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי הביטוח, העובד נדרש ל-5% נוספים.

החזר מס בריאות לשכירים

החזר מס בריאות לשכירים הוא למעשה החזר דמי ביטוח לאומי, כאשר במקרים בהם מנוכים ממשכורתו של השכיר דמי ביטוח גבוהים הוא יהא זכאי להגיש בקשה להחזר דמי הביטוח העודף. את החזר דמי הביטוח זכאים לקבל שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, אזרחים המקבלים פנסיה מוקדמת שבנוסף לקצבה עומד לרשותם מקור הכנסה נוסף. על מנת להימנע מניכוי עודף של דמי הביטוח הלאומי, שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד ו/או מקבלי קצבאות שבנוסף לדמי הקצבה משתכרים ממקום עבודתם, נדרשים לבצע הליך תיאום מס ובמקביל אליו להגיש למוסד הביטוח לאומי בקשה לתיאום דמי ביטוח לאומי.

בקשות לצרכי החזר מס ביטוח בריאות ניתן להגיש עבור 7 השנים האחרונות, כאשר חישוב בגין החזר מס על ביטוח בריאות מתבצע בהתאם לנתוני השכר והניכויים השונים אשר התקבלו מכל מעסיקיו של השכיר ו/או מקבלי הקצבאות באמצעות טופס 126. כיום, ניתן להגיש בקשה לתיאום דמי ביטוח לאומי ו/או בקשה לצרכי החזר מס בריאות עבור עובד או מקבלי פנסיה מקודמת ממספר מקורות הכנסה, גם דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי וזאת באמצעות המערכת המקוונת של המוסד לביטוח לאומי לצרכי הגשת טפסים. ( לחצו על הקישור לקריאה עוד על החזר מס לשכירים )

החזרי מס בגין הפקדות למוצרים פיננסים שונים

שכירים ועצמאיים המפקידים כספים למוצרי ביטוח חיים וקופות גמל זכאים לקבלת החזר מס, כאשר שכירים שאינם מבצעים הפרשות באופן עצמאי, כלומר, המעסיק הוא זה המבצע זאת עבורם דרך תלוש השכר, נהנים מהטבות המס הרלוונטיות עבורם באופן אוטומאטי. מנגד, עצמאים ו/או שכירים המפרישים באופן עצמאי תשלומים קבועים למוצרי ביטוח חיים וקופות גמל, רשאים להגיש בקשה לקבלת החזר מס וזאת במסגרת הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה. את הבקשה להחזר ניתן להגיש עבור 6 שנות המס האחרונות, כאשר שכירים המעוניינים לעשות כן, נדרשים בנוסף לדו"ח השנתי להגיש גם טפסי 106 מהמעסיק. את ההחזר ניתן לקבל רק עבור ההפקדות הנחשבות לתקרות ההפקדה המוגדרת, ולנוכח מורכבות הנושא והיבטי המיסוי הנלווים אליו מומלץ להיוועץ עם יועץ מס או רואה חשבון המתמחה בכל הנוגע לתחום החזרי המס.

 

בדיקת החזר מס

החזר מס בריאות

0723385100
whatsapp-button