נתיבים פיננסיים – החזרי מס

מהו החזר מס בלו

מהו מס בלו? על איזה מוצרים בישראל מוטל המס והאם ניתן לקבל החזר בגינו? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

מס בלו הוא למעשה מס עקיף בסכום קבוע הנדרש עבור כל יחידה מהמוצר עליו הוא מטרת. מטרת מיסוי זו נועדה בעיקר לצרכי צמצום השימוש במוצרים עליהם מוטל המס, אך יחד עם זאת הוא מהווה כגורם משמעותי בהכנסותיה של כל מדינה בה מוטלים מיסי בלו על הציבור. בישראל, מס בלו מוטל על מוצרים כגון: סיגריות, אלכוהול ודלקים שונים, לרבות, בנזין וסולר, כאשר רק במהלך שנת 2015 לצורך הדוגמא, הכנסות המדינה ממס בלו על דלקים הגיע ל-17.2 מיליארד שקלים.

שיעור החזר מס בלו

שיעור החזר מס בלו על מוצרי הדלק השונים בישראל נקבעים על ידי אגף המכס והמע"מ. כיום, שיעור המס על ליטר בנזין עומד על 3.02 שקלים וזאת בנוסף ל-17% מע"מ על כל ליטר. כפועל יוצא מכך, מיסוי הדלק בישראל מהווה כמחצית משווי הכספי של המוצר. על פי חוק המס והמע"מ המונהגים במדינת ישראל, חלק מהעוסקים (עצמאיים וחברות) רשאים לקבלת החזר מס בלו חלקי בגין התשלום על דלקים.

החזר מס בלו על הסולר – מתי?

עוסקים העושים שימוש ברכבים הצורכים סולר, זכאים לקבלת החזר מס בלו על הסולר בשיעור של 50% מגובה מס בלו המוטל על דלקים מסוג סולר. במצטבר חודשי ושנתי מדובר באלפי ולעיתים עשרות אלפי שקלים בשנה (בהתאם לתדירות השימוש ברכבי הסולר והיקף הרכבים המוחזקים על ידי העוסק הפועלים על סולר).

לצורך קבלת ההחזר, העוסק נדרש לעמוד במספר תנאים מקדימים: רישומו כעוסק מורשה ברשויות המיסים, הסולר נרכש במישרין על ידי מגיש הבקשה להחזר מס בלו על הסולר, הסולר נרכש למטרות ייצור הכנסה ועוד. בנוסף, הזכאות להחזר מוגבלת לרכבים מסוימים כגון: רכב מסחרי, אוטובוסים, טרקטורים, רכבי עבודה, מוניות, רכבים המשמשים למטרות לימוד נהיגה, רכבי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ועוד. קבלת ההחזר בגין תשלום מס בלו מתאפשרת בתחנות דלק מסוימות הנכללות בהסדר אותו מקיימת רשות המיסים אל מול ספקי הדלק השונים בישראל. כניסת עוסקים להסדר זה מתבצעת באמצעות טפסים שונים. עוסקים המחזיקים במספר גדול של רכבי סולר נדרשים להליך מורכב יותר מעוסקים המחזיקים במספר מצומצם של רכבי סולר לצורך קבלת החזר מס בלו.

הגשת דו"ח לצרכי החזר מס בלו על הסולר חייב להיות מדויק ומפורט על מנת שמגיש הדו"ח יוכל ליהנות ממלוא ההחזר המגיע לו על פי חוק- כמחצית מגובה המס. לצורך כך, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מבעלי רכבי הסולר שביניכם העושים שימוש ברכביהם למטרות ייצור הכנסה להיוועץ עם רואה חשבון או יועץ מס לצורך כך.

חשוב לדעת: גם עוסקים המחזיקים בכלי רכב שאינם סולר זכאים להחזר מס בלו במסגרת ההוצאות המוכרות להם לצרכי מע"מ, לרבות, הוצאות בגין דלק.

החזר מס בלו על הסולר והבנזין

0723385100
whatsapp-button