נתיבים פיננסיים – החזרי מס

כמה מס הכנסה מורידים

כל שכיר מחויב בתשלום מס הכנסה למדינה, תשלום זה מועבר באמצעות רשות המיסים. גובה המס מחושב על פי משכורתו השנתית של העובד מכל מקומות העבודה בהם הוא הועסק באותה השנה. לצורך חישוב גובה המס, ממלא ל עובד טופס 101 בתחילתה של כל שנה. בכל שנה יבדוק העובד כמה מס שילם, ובמידה ושילם מס גבוה מהנדרש, יהיה זכאי העובד לדרוש החזרי מס. חשוב להבין שהמס אשר יש לשלם מחושב על בסיס שנתי, אך מנוכה משכרו של העובד בכל חודש על פי שכר שנתי משוער, לכן לעיתים נוצר פער בין הסכום ששולם לבין הסכום שהיה אמור לשלם בפועל.

הטבות מס רילוקיישן

כיצד מחושב גובה המס שמורידים ממשכורתו של עובד

אז איך מחשבים מס הכנסה ממשכורת? בכדי לדעת כמה מס הכנסה מורידים יש להבין תחילה את שיטת החישוב של מס הכנסה, אשר מתבצעת על מדרגות שכר, כלומר: גובה המס שישלם העובד תלוי בגובה השכר השנתי שלו. לאחר שמתבצע חישוב עבור גובה המס השנתי, מפחיתים ממנו את נקודות הזיכוי להן זכאי העובד, נקודות זיכויי אלו מתייחסות למספר גורמים כגון, תושבי ישראל, מקום מגורים, מצב משפחתי וכד'. מדרגות המס שיש לשלם מורכבות ממספר גורמים אשר יש להכיר, לכן חישוב זה נעשה דרך הנהלת חשבונות.

כמה פרטים לידיעה

קיימים ארגונים וחברות אשר מסייעות לשכירים לבדוק האם הם זכאים להחזרי מס בגין המס ששילמו במהלך השנה. חברות מקצועיות אלו יכולות לסייע באיסוף כל המסמכים הדרושים לצורך בדיקת גובה המס אשר שולם על ידי השכיר במהלך השנה, לאחר מכן יבצעו בדיקה כמה מס היה אמור להיות משולם בפועל. במידה וימצא כי העובד זכאי להחזרי מס, כפי שמתברר בחלק מהמקרים, ניתן להגיש בקשה להחזרי מס באמצעות אותן חברות.

0723385100
whatsapp-button