נתיבים פיננסיים – החזרי מס

חישוב מס הכנסה לשכיר: שיטת החישוב

חישוב מס הכנסה לשכיר נעשה על בסיס שנתי, כאשר תשלום המס בפועל מתבצע מדי חודש באמצעות תלוש המשכורת של העובד. הסכום החודשי לו נדרש השכיר לשלם מדי חודש הינו ניכוי במקור, כאשר גובה המס נקבע בהתאם למדרגת המס העומדת לרשות העובד וגובה הכנסותיו.

בפועל, חישוב מס הכנסה לשכיר מבוסס על חישוב משוער של הכנסתו השנתית ולפיכך רק בתום שנת המס ניתן לדעת במדויק מהם סכומי המס המדויקים אותם הוא היה אמור לשלם בהתאם לסכום הכנסותיו השנתיות.
חשוב לדעת: מעסיק הנדרש לנכות את שיעורי המס משכר העובד חייב בהגשת טופס 101 אותו נדרש העובד למלא בתחילת שנת המס. עובדים אשר אינם דואגים למילוי טופס זה עלולים לאבד את זכותם להטבות מס שונות להן הם זכאים. כמו כן, אי מילוי הטופס בתחילת שנת המס עלול להוביל לכך שגובה המס שייגבה מהעובד יהיה גבוה מהסכום אותו הוא היה אמור לשלם במידה והטופס מולא על ידו.

אופן חישוב המס לשכיר – כיצד?

תחילה, יש לחשב את ההכנסה החייבת במס כלומר את סך כל התשלומים וההטבות אשר שולמו לעבוד בקיזוז תשלומים שונים אותם הוא קיבל הפטורים ממס. חישוב זה מתבצע על פי מדרגות המס השונות המעדכנות מדי שנה בהתאם להיקף ההכנסה השנתית (המשוערת) ולנתונים נוספים. לאחר חישוב גובה המס השנתי, יש לקזז מסכום המס את כל אותם זיכויי המס מהם נהנה העובד, לרבות, זיכוי בגין ביטוח פנסיוני, נקודות זיכוי, זיכוי מס מקום מגורים וכדומה.

להלן מדרגות המס לשנת 2019

 הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,220עד 74,64010%
מ - 6,221 עד 8,920מ - 74,641 עד 107,040 14%
מ - 8,921 עד 14,320מ - 107,041 עד 171,84020%
מ - 14,321 עד 19,900מ - 171,841 עד 238,80031%
מ - 19,901 עד 41,410מ - 238,801 עד 496,92035%
מכל שקל נוסף47%

 

חישוב מס הכנסה לשכיר שהוא גם עצמאי

חישוב מס הכנסה לשכיר שהוא גם עצמאי מתבצע אף הוא בהתאם לחישוב משוער של גובה ההכנסה השנתית ובמקרים אלו, העוסק העצמאי מחויב במס בגין כל הכנסותיו הן כשכיר והן כעצמאי, כאשר תשלום המס בגין הכנסותיו כשכיר מתבצע דרך תלוש השכר המונפק בעבורו ממקום העבודה ואילו תשלום המס בגין הכנסותיו מעסקיו העצמאיים משולם באמצעות מקדמות מס אותן הוא יקבל לידיו מפקיד השומה ביום רישום ופתיחת העסק ברשויות המס הרלוונטיות.

מס הכנסה על עבודה שניה

מס הכנסה על עבודה שניה הינה בגובה המס המקסימאלי העומד על כ-47% מהשכר, ולפיכך, שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד נדרשים להליך תיאום מס במסגרתו הם אינם נדרשים לתשלום מס גבוה בין הכנסותיהם מיותר ממקום עבודה אחד.

מכיוון שחישובי המס בישראל נעשים על בסיס שנתי משוער בתחילת שנת המס, ישנם מקרים בהם קיים פער בין סכומי המס אשר שולמו על ידי העובד מהסכומים אותם הוא היה אמור לשלם בפועל. במקרים בהם הפער הינו לטובת העובד (כלומר הוא שילם יותר מס ממה שהיה אמור לשלם), העובד זכאי להגיש בקשת החזרי מס לשכירים במסגרתו הוא יקבל את כספי המס העודף להם הוא נדרש בתוספת ריבית והצמדה בגין כל התקופה בדיעבד. את הבקשה להחזר מס ניתן להגיש באופן רטרואקטיבי עד 6 שנות מס לאחור.

קראו עוד על: מס הכנסה החזר מס לשכירים

 

בדיקת זכאות להחזר מס וזכויות פיננסיות

0723385100
whatsapp-button