נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזר מס רכישה ששולם על דירה שניה

מס רכישה משתנה בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק אשר מתעדכנות מעת לעת. ישנם מקרים בהם מתרחשת טעות בעת חישוב המס ולכן שולם בפועל סכום גבוה יותר מכפי שהיה אמור להגבות. במידה והתגלתה טעות לאחר תשלום המס תהיו זכאים לקבלת החזר מרשויות המס. במקרה של רכישת דירה שנייה יתכן ותהיו זכאים להחזרים או הקלות בתשלומי המס, זכאותכם תלויה בנסיבות ואופי הרכישה. לצורך בדיקה וברור בנוגע לזכאות להחזרי מס מומלץ לפנות אל אנשי מקצוע בתחום אשר בקיעים בחוקי המס החלים על תושב במדינה.

מס רכישה על דירה

רכשתם דירה שנייה, האם תהיו זכאי להחזר?

ישנם מקרים בהם מתקיימת רכישה של דירה שנייה בטרם נמכרה הדירה הראשונה אשר נמצאת בבעלות הרוכשים. במקרים אלו יכולים להיחשב הרוכשים משפרי דיור ואם כך הם יהיו זכאים להטבות והקלות בתשלומי המס. כל רוכש רשאי להחזיק בשני נכסים בו זמנית, בתנאי שהתקופה בה החזיק בשניהם לא עולה על 18 חודשים. סעיף זה עומד לזכות הרוכשים בכדי להעניק להם את האפשרות למכור את הדירה הראשונה שעדיין נמצאת ברשותם. רוכשים הנחשבים משפרי דיור חייבים בתשלום מס רכישה עבור שני הנכסים בזמן ביצוע הרכישה עצמה, אך לאחר שימכרו את הנכס הראשון במהלך תקופת הזמן המוגדרת בחוק, הם יהיו למעשה פטורים ממס רכישה ואז יהיו זכאים לדרוש החזר בגין מס הרכישה ששולם. החזרי מס בישראל זהו דבר חוקי. ישנם רבים אשר אינם מודעים לזכותם לדרוש החזרי מס עבור מס רכישה ששולם עבור דירה שנייה שנרכשה לאחר שנמכרה הדירה הראשונה . לצורך קבלת החזרי מס הרוכשים מחויבים למכור את הדירה הראשונה בתוך 18 חודשים ולא את הדירה השנייה ואת זאת חשוב להבין. פנו אל המומחים לצורך קבלת ייעוץ מס מקצועי.

0723385100
whatsapp-button