נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזר מס על פנסיה

קופת גמל היא למעשה אמצעי לצורך חיסכון של כספים לטווח הארוך או הקצר. קיימים מספר מצבים בהם תהייה קיימת זכאות להחזרי מס עבור פורשים מהעבודה או היוצאים לפנסיה. הזכאות יכולה להתקיים במהלך תקופת הפרישה לפנסיה או במקרה של עזיבת מקום עבודה ומעבר לעבודה אחרת. קופת גמל היא אמצעי חיסכון לטווח הארוך אשר עומד לזכותו של כל אזרח במדינה. עבור אמצעי חיסכון זה קיימות הטבות מס שונות אשר מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

  • הטבות אשר מקטינות את הכנסת העובדת אשר חייבת במס, כלומר מקטינות את הסכום אשר מחויב בתשלום מס, וכפועל יוצא מכך את גובה המס אשר עליו לשלם. הטבות אלו תלויות במדרגת המס אליה משתייך העובד.
  • הטבות אשר מקטינות את סכום המס עצמו, ואלו אינן תלויות במדרגת המס אליה משתייך העובד .

חיסכון פנסיוני

על פקודות מס הכנסה עובד זכאי לקבלת החזרי מס עבור חלק מהתשלומים אותם העביר באמצעות המעסיק לקופת הגמל שלו. ההחזר יהיה למעשה בגובה אחוז מסוים מסך ההפקדות. קבלת החזר מס הכנסה יהיה עבור עבור סכומים אשר לא הועברו על ידי המעסיק כגון: הוצאות רכב ופדיון ימי חופש לדוגמה, יוכל העובד להעביר סכומים אלו באופן עצמאי אל קופת הגמל שלו ולהיות זכאי להחזרי מס בגינם. החזרי מס במקרים אלו עומדים על סך 5% מסכום ההכנסה שאותה המעסיק לא העביר עבור העובד, אך עד גובה סכום מסוים אשר נקבע על ידי רשויות המס. גובה החזרי המס לעובד נקבע על פי מטרת ההפקדה, כלומר:

  • במידה וההפקדה בוצעה למטרות תגמולים גובה ההחזר יהיה בשיעור של 25 אחוזים בתוך סכומי ההפקדה.
  • במידה וההפקדה הייתה למטרות קצבה גובה ההחזר יהיה בשיעור של 35 אחוזים בתוך כלל סכומי ההפקדה.

 

0723385100
whatsapp-button