נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזר מס לסטודנטים

החזרי מס הם למעשה החזר כסף המגיע לנו מרשויות המס בעקבות תשלומי מס עודפים אשר שולמו במהלך השנים. אצל סטודנטים מצב זה יכול להתרחש במידה ולא נלקחו בחשבון נקודות הזיכוי העומדות לזכותכם בהורדות המס השנתיות. סטודנטים אשר לומדים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה וסיימו את התואר האקדמי החל משנת 2007, זכאים לנקודות זיכויי בתשלומי המס בגין תואר ראשון, תואר שני ואף תואר שלישי. כלומר בשנות לימודיהם הם זכאים לשלם תשלומי מס מופחתים. למרות המודעות ההולכת וגדלה, עדיין ישנם סטודנטים רבים אשר אינם מודעים לזכויותיהם אלו ולכן אינם מודעים לחשיבות שבעדכון מקום עבודתם, או רשויות המס, בנוגע ללימודיהם.

תיאום מס הכנסה

זכאותם של סטודנטים להחזרי מס

מקרים בהם שולמו תשלומי מס עודפים על ידי סטודנטים, כתוצאה מחישוב שגוי של המעסיק או של רשויות המס יהיה זכאי הסטודנט לדרוש החזרי מס בגין התשלומים העודפים, אך עד 6 שנים אחורנית. מקרים אלו של חישוב שגוי, נובעים בעיקר ממסירת פרטים חלקיים של העובד, או חוסר עדכון של העובד את המעסיק או רשויות המס לגבי לימודיו. עדכון פרטים בזמן מקנים נקודות זיכויי בתשלומי המס. למרות שהעובד לא מסר עדכון לגבי לימודיו, תעמוד לרשותו הזכות לדרוש החזרי מס על ידי הצגת מסמכים אשר יהוו הוכחה ללימודיו. כאמור, ניתן לדרוש החזרי מס עד 6 שנים אחורנית, לכן גם סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם, אך למדו בששת השנים האחרונות, יוכלו לדרוש החזרי מס בגין השנים הרלוונטיות. קיימים מספר תנאים לגבי סוגים שונים של לימודים לצורך קבלת החזרי מס. את הזכאות ניתן לברר באמצעות חברות המתמחות בתחום בדיקת החזר המס. סטודנטים יכולים ליהנות משירותן, לבצע בדיקת זכאות ולהתחיל את תהליך דרישת ההחזרים מרשויות המס.

 

0723385100
whatsapp-button