נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזר מס למשלם מזונות

תשלום דמי מזונות הוא ברב המקרים תשלום גבוה אשר מכביד באופן משמעותי על הוצאותיו של משלם המזונות. חשוב לדעת כי החוק מעניק נקודות זיכויי במס עבור משלמי מזונות, זאת בתנאי ותשלום המזונות מתבצע במסגרת הסכם גירושין רשמי. החזר מס במקרה זה נקרא: "החזר מס למשלמי מזונות". החזרי מס אלו ניתן לדרוש מרשויות המס באמצעות הגשת בקשה מסודרת המהווה הצהרה רשמית בנוגע למצבו האישי של אותו אדם, בצירוף מסמכים רשמיים אשר מעידים על מצבו.

מחשבון החזר מס

כיצד מקבלים משלמי מזונות נקודות זיכויי במס

במסגרת תקנות החוק, אדם גרוש אשר משלם מזונות לילדים מתחת לגיל 18 במסגרת הסכם גירושין, זכאי להטבות במס הכנסה, כלומר לנקודות זיכויי במס. הדבר נכון גם לגבי אדם אשר התחתן בשנית, אך עדיין משלם מזונות לילדיו מנישואיו הקודמים. מטרתן של נקודות זיכויי אלו היא להוות הקלה על הוצאותיו הגבוהות של משלם המזונות, באמצעות הפחתה של תשלומיו למדינה. עבור כל שנה בה שילם אדם מזונות קיימת נקודת זיכויי מלאה במס. בכדי לקבל נקודות זיכויי המהוות הפחתה בתשלומי המס, יהיה על אותו אדם להצהיר על מצבו האישי בפני המעסיק במקום עבודתו, או לפנות אל משרדי המס באזור מגוריו בצרוף מסמכים המוכיחים את מצבו, כגון הסכם גירושין או הסכם תשלום מזונות. כמו כל תהליך הקשור ברשויות המס, מדובר בהליך בירוקרטי שיש לדעת כיצד לבצע. מומלץ לבצע הליך בקשה להחזרי מס באמצעות חברה מקצועית המתמחה בתחום. חברות אלו מסייעות בביצוע כל התהליך, החל מבדיקת הקריטריונים לזכאות, חישוב גובה הזיכוי הצפוי, איסוף החומר הדרוש ומילוי טפסי הבקשה ועד להגשת הבקשה עצמה. משלמי מזונות צריכים לדעת שהם לא לבד וקיימים לזכותם חוקים אשר מגנים על טובתם מבחינה כלכלית וגופים אשר יעניקו להם שירות מקצועי לצורך קבלת כספיהם בחזרה מרשויות המס.

0723385100
whatsapp-button