נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזר מס לאחר תיאום מס

כל עובד אשר מקבל שכר ממספר מקורות במקביל, זכאי לבצע תיאום מס בכדי להימנע מתשלומי מס מיותרים או עודפים במהלך השנה. חשוב להבין שמידה ולא נערך תיאום מס בין מקורות ההכנסה השונים, גובה המס אשר יגבה מכל מקור הכנסה נוסף יהיה מקסימלי על פי המוגדר בחוק – 47% תשלום מס מגובה השכר. תיאום מס ניתן לערוך במהלך כל שנת המס, אך לא יהיה ניתן לבצע אותו באופן רטרואקטיבי. במידה ובוצע תיאום מס באיחור או שלא נעשה כלל, ניתן להגיש בקשה להחזרי מס עבור התשלומים העודפים שנגבו.

נציג מטפל בבקשה להחזר מס

הליך תיאום המס וחשיבותו

תיאום מס יש לבצע במידה ואנו מקבלים מקורות הכנסה מכמה מקורות (שניים או יותר). מעסיק אחד אינו יכול לחשב את המס שיש לגבות במידה ואין ברשותו פרטים אודות הכנסותינו מהמקורות האחרים. במקרה זה עלינו לפנות אל רשויות המס עם כל הפרטים אודות כל מקורות ההכנסה שלנו, ולהגיש בקשה לתאם את המס ביניהם על פי גובה ההכנסה השנתי הצפוי . במקרה ולא ביצענו תיאום מס, המעסיק יהיה מחויב לגבות מאתנו את שיעור המס המקסימלי הקבוע בחוק – 47% מס מגובה השכר, ואומר שתשלום המס אשר יגבה מאתנו יהיה גבוה באופן משמעותי מהתשלום שהיינו אמורים לשלם.

מקרים בהם נהייה זכאים להחזרי מס בעקבות תאום מס

  • במקרה ובו חישוב השכר השנתי הצפוי היה גבוה מהשכר שהתקבל בפועל.
  • במקרה בו לא בוצע תיאום מס כלל ונגבה מאתנו אחוז מס מקסימלי.
  • במקרה בו תיאום המס בוצע באיחור ולכן חישוב המס התקין נעשה עבור חלק מהתקופה.

במקרים אלו יתכן ונהייה זכאים להחזרי מס. בכל מקרה בו אנו מקבלים הכנסה מיותר ממקור אחד, מומלץ לבצע בדיקה אודות חישוב המס והזכאות להחזרי מס.רוב האנשים לא יודעים איך עושים תיאום מס או איך לפנות למס הכנסה, בשביל זה אנחנו כאן.

0723385100
whatsapp-button