נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזר מס בגין נקודות זיכוי

תפקידן של נקודות זיכויי במס הוא להפחית באופן משמעותי את סכום תשלומי המס השנתיים ולעיתים אף להורידם לחלוטין, בכדי להקל הוצאותיהם הכספיות של אוכלוסיות שונות הזקוקות לכך. כלומר, מדינת ישראל מבקשת להקל על תושביה בנסיבות מסוימות הדורשות התחשבות. ערכן הכספי של נקודות הזכות מתעדכן בכל שנה. החזרי מס בגין נקודות זיכויי מס נובעים בדרך כלל כאשר נקודות הזיכוי לא באות לידי ביטוח בחישוב הורדות המס של העובד.

ייעוץ משפטי

מקרים בהם ישנה זכאות לקבלת נקודות זכות במס

  • נערים ונערות בגילאי 16-18 זכאים לנקודות זכות, במידה ומנוכה מס הכנסה ממשכורתם
  • נקודות זיכוי עבור בן או בת הזוג במקרים הבאים: שאינם עובדים / בעלי נכות של 90% לפחות / אשר נמצאים בגיל הפרישה
  • הורה יחיד המגדל את ילדיו לבדו בלי השתתפות של ההורה השני בהוצאות גידול הילדים
  • נשים תושבות ישראל
  • הורה גרוש אשר נשוי במסגרת נישואים שניים ומשלם מזונות לילדיו מנישואיו הקודמים
  • הורים לילדים מתחת לגיל 18
  • הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
  • עולים חדשים
  • סטודנטים ומסיימי לימודי מקצוע
  • חיילים משוחררים או מתנדבים אשר סיימו שרות לאומי

עבור כל אחד מהמקרים הנ"ל קיימת רמה מסוימת של נקודות זכות אשר עומדות לרשותם, כאשר כל מקרה לגופו. כל עובד זכאי לנצל את נקודות הזכות העומדות לרשותו, ובמידה ושילם תשלומי מס עודפים, מכיוון שנקודות הזיכוי לא הובאו בחשבון בחישוב תשלומי המס אשר נגבו ממנו במהלך השנה, יהיה העובד זכאי לדרוש החזרי מס על ידי הגשת בקשה מסודרת בצירוף מסמכים המעידים על מצבו לרשויות המס. כמו כן חשוב להבין שעל מנת לקבל נקודות זיכוי במס, על העובד להצהיר על מצבו בפני מקום עבודתו או בפני רשויות המס בתחילתה של כל שנה קלנדרית.

 

0723385100
whatsapp-button