נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזרי מס רילוקיישן

בשנת 2017 פורסמה החלטה על ידי רשות המיסים, אשר מגדירה את התנאים בהם אזרחים ישראלים אשר עברו להתגורר המדינה אחרת, יהיו פטורים מתשלומי מס הכנסה למדינה . בין התנאים יהיו כאלו אשר מטיבים ומהווים הקלה עבור אזרחים אלו וחלקם האחר של התנאים מחמיר יותר. עובדים ישראלים אשר נמצאים בתהליך רילוקיישן יוכלו לקבל פטור מתשלומי המס בארץ ולהתחיל לשלם מס במדינה אליה העתיקו את מקום מגוריהם, במידה והם עומדים בתנאים מסוימים אשר הוגדרו על ידי רשויות המס בארץ.

ייעוץ מס רילוקיישן

החלטת המיסוי החדשה עבור תושבי חוץ

החלטת המיסוי החדשה היא החלטה מקדמית שהתקבלה בעקבות פניותיהם הרבות של חברות ועובדים בעניין תשלומי מס לעובדים אשר ביצעו רילוקיישן ונמצאים במצב של חוסר ודאות הנוגע לעניין זה. עובדים אלו נאלצים לשלם תשלומי מס גבוהים במשך מספר שנים. ההחלטה החדשה כוללת מספר תנאים מקלים עבור אותם עובדים שביצעו רילוקיישן למדינה אשר בינה לבין מדינת ישראל קיימת אמנה.

תנאים להקלות במס עבור עובדים שביצעו רילוקיישן

  1. בכדי לקבל הכרה של תושב חוץ מהמדינה, על העובד לגור במדינה אליה עבר להתגורר במשך שלוש שנים לפחות.
  2. בני משפחתו של העובד צריכים לגור במדינה הזרה במשך שנתיים וחצי במקום שלוש שנים. המדינה מתחשבת בעובדה שברב המקרים המשפחה עוברת זמן מה לאחר העובד למדינה אליה מבוצע הרילוקיישן.
  3. במהלך תקופת הרילוקיישן העובד רשאי לשהות בארץ לזמן שלא יעלה על 75 ימים ומשפחתו עד 85 ימים.
  4. האחריות בנוגע לתנאי המעבר בכל הנוגע לתשלומי המס מוטלת על העובד עצמו ולא על החברה.

השאלה החשובה בנוגע לפטור מתשלומי מס עבור עובדים שביצעו רילוקיישן, היא באיזה יום הוגדר יום הניתוק, כלומר מהו היום בו העובד הוגדר כתושב חוץ. ניתן לבצע בירור החזר מס על ידי חברות שמציעות את השירות כמו חברת "נתיבים גרופ".

0723385100
whatsapp-button