נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזרי מס על משכנתא

ברבות ממדינות העולם תשלומי הריבית על משכנתאות אפשריים לנכוי מהכנסה החייבת במס הכנסה. בישראל האפשרות הזאת אינה קיימת. הבנקים דורשים מנוטלי המשכנתאות לבטח את מקבלי המשכנתאות לבטח עצמם בבטוח חיים. בטוח חיים זה מבטח את הבנק במקרה מוות של נוטל המכנתא לקבל את כספו בחזרה. המוטבים בבטוחי החיים האלה הם הבנקים המלווים.

מחזור משכנתא

נוטל המשכנתא יכול לבצע את ביטוח החיים בבנק עצמו או בחברת בטוח אחרת שלא באמצעות הבנק. אפשרות זאת אגב, מוזילה את עלות הבטוח.  לפי סעיף 45 א׳לפקודת מס הכנסה תשלום בטוח החיים הזה מוכר לצורכי מס. הבנק או חברת הבטוח שולחים בתום כל שנה קלנדרית אישור שנתי של כל התשלומים ששולמו במסגרת תשלומי המשכנתא לצורכי בטוח חיים. במידה והנכם מתעניינים בתחום הביטוח ורוצים להשתלב מקצועית, לימודי ביטוח יאפשרו לכם ללמוד ולהכיר את הנושא מקרוב.

אם הביטוח נעשה שלא בבנק אז גם חברת הבטוח שולחת אישור שנתי המפרט את תשלומי הבטוח בגין המשכנתא. התשלומים האלה,כאמור, מוכרים לצורכי מס ואותם ניתם לתבוע משלטונות המס. סכום הזכוי הינו 25% מסך התשלומים ששולמו לצורכי בטוח החיים בגין המשכנתא. סכום זה אינו זניח כלל ועשוי להגיע עד ל 1000 ₪ במשך מספר שנים. ניתן לתבוע את את החזרי המס האלה עד 6 שנים רטרואקטיבית. כדי לקבל את הזכוי האמור,הנישום צריך למלא דוח שנתי ולהגישו לשלטונות המס. אגב, אם ממלאים דוח שנתי כזה,רצוי לבדוק אם אין רכיבים נוספים שבגינם ניתו לתבוע החזר מס,כגון נקודות זכוי בגין בן משפחה נכה,בן משפחה שנמצא במוסד סיעודי וכו׳. בעיניין זה רצוי להוועץ בגורם מקצועי שייסיע בהכנת הדוח השנתי.כדאי לזכור שהמדינה לא מחזירה ביזמתה את תשלומי המס העודפים ואם לא תובעים אותם הם נשארים בקופת המדינה.

 

0723385100
whatsapp-button