נתיבים פיננסיים – החזרי מס

החזרי מס בישראל

רב השכירים בישראל זכאים להחזרי מס מסוימים בכל שנה. כמו כן ברב המקרים העובד השכיר אינו מודע לזכאותו ולכן אינו דורש החזרים אלו. חישוב גובה החזר המס מושפע ממספר גורמים, אך תחילה חשוב להבין מהם החזרי מס.

מהם למעשה החזרי מס?

החזרי מס הם ההפרש בין תשלום המס ששולם בפועל, לבין התשלום שהיינו אמורים לשלם. השכירים בארץ מבצעים את תשלומי המס שלהם באמצעות המעסיק, ורואים את הסכום ששולם בתלוש השכר שלהם בכל חודש. ברב רובם של המקרים הסכומים ששולמו יהיו גבוהים יותר מכפי שהיו צריכים להיות. מצב זה נוצר מכיוון שאת תשלום המס מחשבים על בסיס שנתי, אך המעסיקים מנכים אותו משכרו של העובד על בסיס חודשי, על פי חישוב משוער של השכר השנתי שלו. לכן פעמים רבות נוצר פער בין סך התשלומים ששולמו בפועל במהלך השנה, לבין התשלום שהיה צריך להתקבל. כמובן שישנם גורמים נוספים להחזרי מס אך זהו השכיח ביותר.

החזרי מס לשכירים

כיצד ניתן לדרוש החזרי מס?

כאמור, החזרי מס הם הסכום אשר אנו זכאים לדרוש בכל שנה מרשויות המס, אשר מהווה את ההפרש שנוצר בין הסכום ששילמנו לבין הסכום שהיינו אמורים לשלם. את גובה ההחזר מרכיבים מספר משתנים אשר יש להכיר על מנת לדעת איזה סכום לדרוש. מרבית השכירים אינם מודעים לתנאים ולאופן הדרישה ולכן אינם דורשים את שמגיע להם על פי חוק. לצורך זה קיימות חברות מקצועיות אשר מבצעות תהליך זה עבורם, באמצעות אנשי המקצוע אשר בקיעים בכל הפרטים הקשורים לביצוע תהליך הבקשה מול רשויות המס. ניתן לבצע גם בדיקת החזר מס שלילי. חבל יהיה לוותר על אותם כספים ששילמנו לשווא רק מפני שחששנו מהתהליך. אלו כספים שמגיע לכל אחד לקבל חזרה ואכן גם ניתן לקבלם.

0723385100
whatsapp-button