נתיבים פיננסיים – החזרי מס

הוצאה מוכרת עוסק פטור

כל עוסק אשר הוגדר כעוסק פטור, יהיה פטור מתשלומי מס ערך מוסף, אך בכל זאת יהיה עליו לשלם מס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי. למגיש דוח שנתי עבור תשלומי מס ותשלומי ביטוח לאומי קיימות מדרגות תשלום, והן נקבעות על פי גובה ההכנסות השנתיות של העוסק בעיקר אם יש לו הכנסות כשכיר בנוסף. כמו בכל עסק גם לעוסקים פטורים קיימות הוצאות מוכרות אשר על פי גודלן יוכל העוסק להקטין את גובה תשלומי המס. את פירוט ההכנסות וההוצאות מגיש כל עוסק בכל שנה באמצעות דוח רווח והפסד. דבעזרת דוח שנתי מס הכנה יכול לעקוב אחר העסק שלכם.  בכדי להבין מהי הוצאה מוכרת לעוסק פטור, יש להבין תחילה מהי ההגדרה של הוצאה מוכרת.

ייעוץ מס

מהי הוצאה מוכרת עבור עוסקים פטורים

 על פי חוק: הוצאה מוכרת היא הוצאה אשר דרושה באופן ישיר לצורך ייצור של הכנסה עבור העסק.

חשוב להבין שעבור כל עוסק יוגדרו הוצאות שונות באופן ספציפי בהקשר לעיסוקו. קיימות מספר הגדרות להוצאות:

  • הוצאות מעובות – הן הוצאות אשר יכולות לשמש גם לצורכי העסק וגם לשימושו האישי של העוסק. מקרים אלו ניתן להגדיר כהוצאות אך ורק אם יהיה ניתן להפריד אותן באופן ברור לעיסוקו של העסק.
  • הוצאות מוכרות חלקית – אלו הוצאות אשר מוכרות רק באופן חלקי וזאת עקב אופיין כגון: טלפון, נסיעות ותחזוקת רכב.
  • תשלומי קנסות אינם מוכרים כהוצאה
  • אי הכרה בהוצאות מופרזות – קיימים מקרים בהם יהיה רשאי נציג המס לא להכיר בהוצאותיך בטענה שהן גבוהות באופן מופרז.
  • הוצאות שוטפות מול הוצאות בגין רכוש קבוע – הוצאות בגין רכוש קבוע הן הוצאות אשר שימושן יהיה לטווח הארוך כגון רכישת רהיטים לדוגמה. קיים מנגנון אשר מגדיר את סוגי ההוצאות אשר נקרא פחת עבור כל סוג הוצאה. הוצאות אלה מיועדות בעיקר עבור חברות, פחות עבור עוסקים מורשים ופטורים.

הוצאות שוטפות, כשמן כן הן, משמשות אותנו באופן שוטף לטווח הקצר.

0723385100
whatsapp-button