נתיבים פיננסיים – החזרי מס

האם צריך לשלם מס על פיצויים מעבודה

האם צריך לשלם מס על פיצויים מעבודה והאם ניתן לקבל החזר מס על כך? פיצויי פיטורים נחשבים כהכנסה ולכן הם מחויבים במס המחושב בהתאם למדרגת המס על העובד במהלך שנת המס בה שולמו לעובד פיצויי הפיטורין.

יחד עם זאת, ניתן לקבל פטור מלא ממס בגין פיצוי פיטורים במידה ומתקיימים שני תנאים: האחד, במידה וגובה כל דמי הפיצויים איננו עולה על שכר עבודה חודשי אחד עבור כל שנת עבודה וזאת בהתאם לשכר החודשי האחרון אשר שולם לעובד המפוטר. והתנאי השני הינו במידה וגבוה כל סכומי הפיצויים אשר שולמו לעובד אינו עולה התקרה הקבועה בחוק לכל שנת עבודה. כמו כן, חשוב לציין ולהבהיר שפטור ממס על כספי הפיצויים ניתן על אותם כספים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופות הגמל השונות לצרכי פיצויי פיטורין.

כספי פיצויים, בין אם הוענקו בגין פרישת העובד/ת ובין אם ניתנו עקב פיטורי העובד/ת, יכולים להצטבר לסכומי כסף גבוהים (בהתאם לוותק העובד וגובה משכורתו האחרונה) ולכן רשות המיסים בישראל מאפשרת לפרוס את כספי הפיצויים לצרכי חישוב המס עד לתקופה של 6 שנים. פריסת תשלום המס מאפשרת במקרים רבים גם זכאות להחזר מס וזאת במקרים בהם צפויה ירידה בהכנסותיו של העובד הפורש או המפוטר.

פריסת תשלום מס על פיצויים מעבודה

בכל אותם מקרים בהם העובד מחליט לפרוס את תשלום כספי הפיצויים, הוא יידרש להגיש לרשויות מס הכנסה דו"ח שנתי עבור כל שנת פריסה. המס בגין אותם כספים משולם למס הכנסה באמצעות מקדמות שאת שיעורן קובע פקיד השומה. לפיכך, ישנם מקרים בהם נוצר פער בין היקף ההכנסות של העובד במהלך שנת "הפריסה" לבין גובה המס אותו הוא נדרש לשלם באמצעות המקדמות באותה שנה.במקרים אלו, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס.

חשוב להבהיר ולציין שמידה ומבירור שייערך בעניינו של העובד/ת המגיש בקשה להחזרי מס יעלה כי הערכות המיסוי היו נמוכות מהכנסותיו בפועל של העובד במהלך שנת "הפריסה" הוא יהא מחויב בתוספת תשלום מס. כפועל יוצא מכך, חשוב ומומלץ לבחון את זכאותכם לקבלת החזרי מס בגין הטלת מס על פיצויי פרישה ממקום העבודה ו/או מס על פיצויי פיטורין, באמצעות רואה חשבון או יועץ מס המתמחה בנושא. סיוע מקצועי יאפשר לכל אחד ואחת מביניכם לבחון את זכאותו עבור החזר מס לשכירים בטרם הגשת הבקשה ובכך תוכלו למנוע מעצמכם מצבים בהם הבקשה להחזר מס תוביל אתכם בסופו של דבר לשלם יותר מס על הפיצויים.

מס על פיצויים מחברת הביטוח

היבטי מיסוי נוגעים גם לאותם כספים המוענקים לכלל תושבי ואזרחי המדינה כפיצויים מחברות הביטוח, כאשר בחלק מהמקרים דמי הפיצוי הביטוחי נדרשים למס. גם במקרים אלו מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון ו/או יועץ מס המתמחה בנושא וזאת על מנת לבחון את זכאותכם להפחתת שיעור המס ו/או לצרכי קבלת החזר מס בגין התשלום לו נדרשתם בעת תשלום מס על פיצויים מחברת הביטוח.

עובד מפוטר

0723385100
whatsapp-button