נתיבים פיננסיים – החזרי מס

האם צריך לשלם מס הכנסה על השכרת דירה?

תשלומי הכנסה המשולמים לאדם מהשכרת דירה למגורים חייבים במס החל מגובה סכום מסוים. ברשויות המס קיימים שלושה מסלולים, כאשר לכל מסלול תנאים משלו. על כל משכיר להצטרף לאחד מהמסלולים לאחר שערך שיקולי כדאיות אשר ניתן לערוך באופן עצמאי, אך ההמלצה היא לבצע את ההצטרפות באמצעות אנשי מקצוע או לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מהם. פנייה לאנשי מקצוע מומלצת בכדי להימנע מטעויות הנובעות מחוסר מידע, ובכדי להקפיד שאנו מבצעים את פעולותינו כדין וכך נמנע מקנסות ועונשים כספיים כבדים אשר יכולים לחול עלינו. אז התשובה לשאלה האם משלמים מס על הכנסה משכר דירה, היא כן אך החל מסכום מסויים. יחד עם זאת יש להכיר את חוקי המס ולפעול על פיהם.

ניהול עסק

מסלולי המס במקרה של הכנסה משכר דירה

תשלום מס הכנסה חל על הכנסה משכר דירה רק במידה והוא עולה על סכום של 5,070 ₪ לחודש, במידה והסכום נמוך מכך לא חלה עליו חובת תשלום מס. מנגד תשלום המתקבל משכר דירה בגובה של 10,140 ₪ מחויב בתשלום מס מלא ללא כל פטור. הסכומים שביניהם מחויבים בתשלום מס חלקי.

מסלול פטור ממס -  במקרה והדירה משמשת אך ורק למגורים ואינה רשומה תחת עסק כלשהו. בכדי לקבל פטור יש לקבל הצהרה מהשוכר שהדירה אכן משמשת אותו למגורים בלבד. כמו כן שכר הדירה לא יעלה על סכום של 5,070 ₪ כאמור.  עבור מקרים אחרים קיימים שני מסלולים נוספים:

  • חיוב מס מופחת של 10%
  • חיוב מס רגיל

בכדי לערוך בדיקה בנוגע לכדאיות ולבחירת המסלול המתאים יש להתייעץ עם אנשי מקצוע. כל מסלול מציע גמישות כלשהי בתשלומי המס, אך יש להכיר את הקריטריונים באופן יסודי. אנשי מקצוע כמו בנתיבים גרופ עוזרים למלא את הטפסים להחזר מס. הם מלווים אתכם לאורך התהליך.

 

0723385100
whatsapp-button