נתיבים פיננסיים – החזרי מס

האם ניתן לקבל החזר מס על תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה המונהגת במדינת ישראל קובע בין כי כל אדם התורם מכספו כ-180 שקלים ומעלה (הסכום משתנה מעת לעת), זכאי לזיכוי ממס הכנסה, כאשר גובה הזיכוי הינו כ-35% וזאת בתנאי התרומה הועברה לידי מוסד ציבורי הפועל לקידום מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח המקבל תרומות מוכרות מס הכנסה לצרכי זיכוי.

הזיכוי במס לא יינתן במקרים בהם התרומה הכספית עולה על 30% מההכנסה החייבת במס בהתייחס לאותה שנה בה ניתנה התרומה. זיכוי בגין תרומות מאפשר למעשה לכל עצמאי או שכיר לקבל לידיו בחזרה חלק מהתרומה הכספית אותה הוא העניק למוסד ציבורי כזה או אחר שבפעילותו הוא תומך וזאת באמצעות זיכוי ממס בגובה של עד 35% מסכום התרומה. לפיכך, תרומות בהיקף של 3,000 שקלים בשנה שווים עבורכם זיכוי ממס בגובה של 1050 ₪ (כשלישי מסך כספי התרומה).

עצמאים ושכירים יכולים לקבל זיכוי בגין תרומות באמצעות בקשה לקבלת זיכוי לאורך כל שנת המס בה בוצעה התרומה. בכל אותם מקרים בהם הבקשה לקבלת הזיכוי לא הגיעה במהלך שנת המס בה הועברה התרומה, עומדת לרשותכם האפשרות להגיש בקשה לצרכי החזר מס באמצעות הליך החזר מס על תרומות טופס 116.

החזר מס על תרומות טופס 116

כיום, עומדת לרשותכם האפשרות למילוי טופס 116 גם באמצעות טופס מקוון במערכת הטפסים המקוונת באתר האינטרנט של רשות המיסים. לטופס זה תדרשו לצרף קבלות מקוריות (ידניות או ממוחשבות) אותן קיבלתן לידיכם על התרומה. כמו כן, תדרשו לצרף לטופס 116 גם צילום של תלוש השכר האחרון שלכם. חשוב לציין ששכירים במשק הישראלי יכולים ליהנות מזיכוי במס בגין תרומות כספיות כבר במהלך שנת המס וזאת במידה והם העבירו לידי מעסיקיהם הישירים את האישור הניתן להם לצרכי הזיכוי. עצמאיים מנגד, יוכלו לממש את הזיכוי במס בגין תרומם רק לאחר הגשת דו"ח שנתי הכולל בתוכו פירוט אודות התרומות במהלך שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח. ( תוכלו גם לבצע בדיקה מהירה באמצעות הטופס המקוון של נתיבים פיננסים - לחצו לבדיקת החזר מס מקוון )

בכל אותם מקרים בהם לא הגשתם בקשות לקבלת זיכוי בגין תרומות, תוכלו לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה להחזר מס, כאשר אחד מהתנאים המזכים אתכם בהחזר הינו סך תרומתכם. את הבקשה להחזר מס על תרומות ניתן להגיש רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה, כלומר, במידה ומוחזקות בידיכם קבלות המעידות על מתן תרומות כספיות למוסדות ציבוריים אשר הוכרו לצורך מימוש זכאותכם לקבלת זיכוי כמופיע בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, תוכלו להגיש בגינן דרישה לקבלת החזר מס בהתאם לגובה הזיכוי העומד כיום על 35% מסך התרומה. בלא מעט מקרים, מדובר בלא מעט כסף היכול לחזור אליכם בגין תרומות מוכרות מס הכנסה אותן הענקתם למוסדות שונים במהלך 6 השנים האחרונות. בכל מקרה, אנו ממליצים לכם להיוועץ עם רואה חשבון או יועץ מס לצורך מימוש זכאותכם לקבלת זיכוי ממס בגין תרומות ו/או קבלת החזר מס בגין תרומות.

תוכלו להוריד את טופס 116 במאמר הבא – לחצו כאן

טופס בדיקת החזר מס לעצמאים

0723385100
whatsapp-button