נתיבים פיננסיים – החזרי מס

אישור תיאום מס לשכירים

מהו אישור תיאום מס לשכירים? מהו אישור תיאום מס לפרילנסר? ומתי מקבלים אותו?

על מנת להימנע מתשלום מס עודף לאורך שנת המס, כל אדם שהכנסתו מגיעה ממספר מקורות שונים זכאי להגיש טופס בקשה לתיאום מס וזאת בהתאם לפקודת מס הכנסה. אי עריכת תיאום מס עלולה להוביל לגביית מס הכנסה בשיעור המרבי שהוא כמחצית מגובה השכר.

את הבקשה לעריכת תיאום מס ניתן להגיש לאורך כל שנת המס (מחודש ינואר ועד סוף חודש דצמבר מדי שנה), כאשר בין יתר האנשים הזכאים לעשות כך נמנים:

הזכאים לתיאום מס

• כלל העובדים השכירים במשק הישראלי המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד לאורך שנת המס
• כלל העובדים השכירים במשק הישראלי שלאורך שנת המס החליפו את מקום עבודתם
• כלל מקבלי הקצבאות שבנוסף לדמי הקבצה החודשיים עומדת לרשותם הכנסה נוספת ממקור תעסוקה אחד או יותר
• כלל הגמלאים המקבלים שכר קבוע/מזדמן בנוסף לקצבת הפנסיה
• כלל העצמאים במדינת ישראל שמעבר למקורות ההכנסה שלהם מבית העסק הם נהנים ממקורות הכנסה נוספים, בין אם מדובר במקורות הכנסה קבועים/מזדמנים ו/או חד פעמיים.

הליכי הגשת בקשות לענייני תיאום מס מיושמים באמצעות טפסים שונים אותם מגיש הבקשה נדרש למלא, כאשר בין יתר הטפסים נכללים טופסי 101 או טופסי 130 במידה והגשתם את הבקשה לתיאום מס דרך המעסיק, טופס 116 לתיאום מס במידה והגשתם את הבקשה דרך מייצג (רואה חשבון, יועץ מס וכו) או אל מול פקיד השומה וטופס 116 מקוון אותו ניתן להגיש דרך המערכת המקוונת הפועלת באתר האינטרנט של רשות המיסים.

קבלת אישורים לצרכי תיאום מס

לאחר הגשת הבקשה לתיאום מס ולאחר שבקשתכם נקלטת במחשבי רשות המיסים, הבקשה עוברת לבדיקה על ידי פקידי השומה באזור מגוריכם. הליך הבדיקה אורך מספר ימים ועם סיומה נשלחים אל מגיש/ת הבקשה אישורים על אופן חישוב המס עבור כל אחד ממוקמות העבודה בהם הוא מועסק/ת. אישורים אלו ידועים בשם: אישור ניכוי מס במקור והעובד/ת נדרש להגיש אותם למעסיקיו באופן מיידי עם קבלתם. אישור תיאום מס לשכירים / אישור תיאום מס לפרילנסר או לעצמאי הינו אישור זהה.

מסמכים שונים אותם תדרשו להגיש לצרכי תיאום מס

בנוסף לטופסי הבקשה לאישור מס, מגישי הבקשה עלולים להידרש לצרף מסמכים נוספים היכולים לסייע להם בקבלת אישור תיאום מס, לרבות, תלוש שכר האחרון אותו קיבלתם מכל מעסיק (במידה ואתם מועסקים ביותר ממקום עבודה אחד), תלושי קצבה אותם קיבלתם בחודש האחרון הסמוך ליום הגשת הבקשה לתיאום מס, מספר תיק ניכויים של כל מהמעסיקים ואישורים נוספים כגון: אישור דמי לידה או חופשת לידה, אישור לכך שלא עבדתם לאורך שנת המס עקב סיבה כזו או אחרת ומסמכים נוספים המעידים על הכנסות נוספות להכנסה העיקרית שלכם.

זכרו: את הבקשה לתיאום מס יש לבצע לאורך שנת המס ובמידה ואיחרתם את המועד הינכם זכאים להגשת בקשה להחזר מס. ( תוכלו לקרוא מידע נוסף על תיאומי מס - כאן )

תיאום מס לשכירים

0723385100
whatsapp-button