נתיבים פיננסיים – החזרי מס

איך בודקים אם מגיע החזר מס

מהו החזר מס? באילו מקרים מגיע לשכיר החזר מס? כיצד תוכלו לבדוק את זכאותכם לקבלת החזרי מס ומהו התהליך הנדרש מכם לצורך כך? על החזרי מס לשכירים ועצמאיים בשורות שלפניכם.
פקודת מס הכנסה המונהגת במדינת ישראל קובעת כי על כל אזרח ישראלי עובד (מגיל 18 ואילך) מוטלת החובה בתשלום מס הכנסה. תשלום זה מנוכה משכירים במשק באמצעות תשלום בפועל המנוכה מהשכר החודשי ואילו בקרב עצמאים תשלום זה מתבצע באמצעות מקדמות מס אותן הוא נדרש לשלם אחת לחודש. בשני המקרים, גבוה התשלום מחושב על בסיס שנתי ולכן במקרים מסוימים עלול להיווצר פער ( לטובת העובד השכיר ו/או העצמאי ) בין סכומי המס אותם הוא שילם לבין הסכומים אותם הוא היה אמור לשלם בפועל.

במקרים אלו, גם עובד שכיר במשק וגם בעל עסק עצמאי רשאים להגיש בקשה לקבלת החזרי מס מהמדינה, כאשר התקופה בגינה ניתן להגיש בקשות להחזרי מס הינה 6 שנים (רטרואקטיבית) מיום הגשת הבקשה.

 

מהם המקרים בגינם ייתכן שמגיע לכם החזר מס?

רשות המיסים קבעה מספר מקרים בגינם אתם עלולים להיות זכאים לקבלת החזר מס מהמדינה:
1. הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא במהלך שנת המס בגינה אתם מבקשים את ההחזר, לרבות, מספר חודשי אבטלה במהלך אותה שנה.
2. החלפת מקום העבודה לאורך שנת המס לגביה אתם מגישים את בקשת ההחזר
3. מקרים בהם חל שינוי כזה או אחר בסטטוס האישי שלכם, לרבות, נישואין, גירושין, לידה וכדומה
4. מקרים בהם סיימתם את לימודי התואר שלכם במהלך שנת המס לגביה אתם מבקשים את ההחזר
5. מקרים בהם התגוררתם ו/או אתם מתגוררים באזורי עדיפות לאומית המזכים אתכם בנקודות זיכוי מס נוספות ועוד מגוון רחב של מקרים המעוגנים בפקודת מס הכנסה.

בדיקת זכאות להחזר מס מקוון בלחיצת כפתור

חושבים שגם לכם מגיע החזר מס? לבדיקת החזר מס מהירה לחצו כאן

מהו גובה ההחזר וכיצד תוכלו לבדוק את זכאותכם?

גובה ההחזר נקבע בהתאם לפער הנוצר בין סכומי המס אותם שילמתם לאורך שנת המס הרלוונטית להחזר לבין הסכום אותו הייתם אמורים לשלם בפועל בהתאם להיקף הכנסותיכם במהלך אותה שנה. כמו כן, לסכום ההחזר מתווספים הפרשי הצמדה וריבית ובשורה התחתונה סכומי ההחזר יכולים לנוע בין מאות לאלפי שקלים וזאת בהתאם לסכומי המס אשר שולמו על ידיכם ולנקודות הזיכוי השונות המוענקות לכם בהתאם לכל אחד מהמקרים המופיעים לעיל ומקרים המקנים נקודות זיכוי נוספות.

הליך בדיקת הזכאות מתבצע אל מול רשויות המס, כאשר לצורך הגשת הבקשה תדרשו להציג מספר טפסים ואישורים שונים הרלוונטיים לבדיקת זכאותכם, לרבות, טפסי המוסד לביטוח לאומי, טופס 106 ממקום העבודה, אישורים רפואיים וכדומה. כיום, ניתן לבצע בדיקת זכאות און ליין ברשת האינטרנט וזאת באמצעות אתרים המופעלים על ידי גופים העוסקים בליווי הליכי הגשת בקשות של החזרי מס המיועדים לשכירים ועצמאיים כאחד. גופים אלו ילוו אתכם לאורך כל תקופת בדיקת הזכאות, כאשר התשלום בגין השירות המוצע על ידם נקבע על פי אחוז מסוים מגובה ההחזר אותו תקבלו ישירות לחשבון העו"ש הפרטי שלכם.

 

0723385100
whatsapp-button