נתיבים פיננסיים – החזרי מס

תקנון החברה

תקנון החברה

קבוצת נתיבים פיננסים בע"מ הינה חברה להחזרי מס מהמובילות בתחומה.
אנו רואים בחברה את נושא השירות ושמירת כבודו של הלקוח כראשון במעלה ונעשה ככל יכולתינו לתת
ללקוח את השירות ברמה הגבוהה ביותר.

 

השימוש באתר

קבוצת נתיבים פיננסים בע"מ (להלן "החברה") המפעילה את האתר מקדמת בברכה את גולשיה והמשתמשים בשירותיה. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.
תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הינם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

אחריות כללית בגין פעילות האתר

1) החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר
שאינו בשליטתה המלאה.

2) החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא
יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

 

בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי הגולשים באתר.
במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

 

סמכויות שיפוט

כל סכסוך משפטי יידון באחת מערי המחוז תל אביב יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים

0723385100
whatsapp-button